Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

1. Грошовий ринок і обмінний курс у довготерміновій рівновазі

1. Рівень ЦІН у довготерміновому періоді. У довготерміновому періоді грошова маса

впливає на рівень цін, а економіка отримує дохід від повної зайнятості, який визначають через виробничий потенціал. Разом з цим, реальний трансакційний попит на гроші (попит на готівку, яку використовують для обслуговування операцій) за припущення, що економіка не розвивається, є незмінним. Якщо економіка розвивається, то реальний трансакційний попит зростає разом із виробничим потенціалом. Процентна ставка відображає норму часової преференції: вона є заданою величиною. Разом з цим, альтернативні витрати на зберігання грошей постійні. Збільшення грошової маси у цьому довготерміновому періоді означає лише зміну рівня цін. Наприклад, приріст грошової маси на 10% означає, що ціни на всіх етикетках підвищаться на 10%. Отже, рівень цін змінюється пропорційно до зміни грошової маси. Оскільки процентна ставка і дохід від повної зайнятості у довготерміновому періоді є заданими, то реальна грошова маса залишають незмінною. У довготерміновому періоді рівновагу на грошовому ринку 19.3 визначає рівень цін:

Р = М /L(і, Y).

Аналогічно визначається рівень цін у Закордоні через функцію попиту на гроші 19.4.

У довготерміновому періоді очікуваний обмінний курс w не може відхилятися від денного курсу, тому що рендита в Закордоні R* = і* і, разом з цим, процентна ставка на Батьківщині дорівнює процентній ставці у Закордоні, тобто i = і*.

При заданій іноземній грошовій масі з приростом грошової маси на Батьківщині пропорційно пов'язана девальвація вітчизняної валюти.

2. Довготермінова монетарна рівновага. Довготермінова рівновага задана через рівновагу на грошовому ринку Батьківщини (рівняння 20.1) і Закордону (рівняння 20.2), а також через рівняння 20.3.

Рівняння 20.3 визначає обмінний курс. Його задають через співвідношення вітчизняного та іноземного рівнів цін і відносної ціни, що визначається обмінною рівновагою. У рівнянні 20.3 р - відносна ціна між товарами Батьківщини і Закордону при довготерміновій обмінній рівновазі. Рівняння 20.1, 20.2, 20.3 визначають разом три змінні Р Р* і w у довготерміновій рівновазі.

3. Обмінний курс у довготерміновому періоді. При довготерміновій рівновазі обмінний курс повинен узгоджуватися з одного боку з монетарною рівновагою, а з іншого - з обмінною рівновагою. Це зображено графічно на рисунку 20.1. Якщо помножити рівняння 20.2 на обмінний курс (w) і поділити на рівняння 20.1, то за допомогою підстановки рівняння 20.3 отримаємо рівняння:Ліва частина рівняння 20.4 описує добуток обмінного курсу w і відносної грошової

маси М ЇМ; права частина, виражена через відносний попит на гроші та відносну ціну обмінної рівноваги, є незмінною, оскільки реальний попит на гроші та відносна ціна у довготерміновій рівновазі незмінні. Звідси добуток w і М*ІМ повинен бути теж сталим (площа ORMG на рисунку 20.1).

Монетарна рівновага на Батьківщині й у Закордоні при відносній пропозиції грошей OG і певному обмінному курсі OR задана в точці М.

Згідно з рівнянням 20.3 обмінний курс повинен виконувати також іншу умову. Реальний обмінний курс встановлюється через обмінну рівновагу. Зв'язок між обмінним курсом w і Р/Р* є прямою з кутом нахилу tga = 1/р. Якщо обмінний курс і номінальні ціни переміщуються по цій прямій, то існує паритет купівельної спроможності, тобто довготермінова товарно-господарська рівновага повинна лежати на радіусі-векторі ОК, що показано на рисунку 20.16.

Приріст грошової маси у Закордоні при цій довготерміновій рівновазі означає, що рівень цін у Закордоні зростає, встановлюється нова монетарна рівновага в точці М і знижується обмінний курс; валюта Батьківщини ревальвуватиме. Довготермінова рівновага переміщується з точки L в точку і на рисунку 20.16; на рисунку 20.1а крива відносної пропозиції грошей пересувається вправо. Нова монетарна рівновага в точці M пов'язана з девальвацією іноземної валюти.

Отже, при аналізі довготермінового періоду номінальна експансія грошової маси буде фактично знову ліквідована внаслідок зростання рівня цін. На рисунку 13.6 крива пропозиції грошей знову переміщується вгору, реальна грошова маса внаслідок зростання рівня цін скорочується (переміщуючись із точки N в точку M).