Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

7. Реальний процентний паритет

Pівняння Фішeра і процентний, паритет дозволяють пояснити очікувані реальні процентні ставки, г % тобто граничну ефективність капіталу. Реальна очікувана процентна ставка дорівнює очікуваному номінальному проценту

ґ = іе-ре.

(21.10) Для Закордону діє аналогічне рівняння:

ґ* _ i* _ ре*ш

(21.10і) Різниці в очікуваних реальних процентних ставках отримують з 14.10 і 21.10'.

ґ-ґ' = і*- Ґ - (Р*-Ре*).

(21.10") З рівняння 21.8 для очікуваних величин випливає:

ре- р°* = we-we.(21.10"')

Вставивши це в рівняння 21.10" і, врахувавши короткотерміновий процентний паритет

і = і* + we, отримуємо реальний процентний паритет

r = r-wR (21.11)

Реальний процентний паритет виникає тоді, коли очікуваний реальний процент у даній країні дорівнює очікуваному реальному процентові у Закордоні плюс очікувана реальна ревальвація.