Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Митний контроль та митне оформлення при переміщенні через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів громадян

Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон за документами на право виїзду з України і в'їзду в Україну:

f паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногромадянський, закордонний паспорт);

f дипломатичний паспорт;

f службовий паспорт;

f проїзний документ дитини;

f посвідчення особи моряка;

f посвідчення члена екіпажу

У пункті пропуску через митний кордон товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються громадянами підлягають прикордонному і митному контролю, а у відповідних випадках - також санітарно-карантинному, ветеринарному, фітосанітарному та екологічному контролю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей, інших видів контролю, передбачених законодавством.

У разі ввезення на територію України або вивезення за її межі громадянами тварин, рослин, предметів тваринного і рослинного походження, токсичних і радіоактивних речовин, сировини та інших матеріалів, митне оформлення може бути звершено лише після закінчення ветеринарного, фітосанітарного і екологічного контролю.

Одним з найбільш проблематичних напрямків зовнішніх контактів Держмитслужби з країнами-сусідами, є питання облаштування пунктів пропуску на спільних кордонах та будівництво їх інфраструктури.

У зв'язку з економічними труднощами, браком державних коштів та відсутністю вагомих інвестицій в нашій країни на етапі переходу до ринкової економіки, будівництво пунктів пропуску, під'їзних шляхів до них, гальмується. Держмитслужба постійно зустрічається з такими проблемами, як недостатня пропускна спроможність пунктів пропуску на західному кордоні і відсутність необхідних умов для здійснення митних процедур - на північному і східному кордонах. Одним із шляхів вирішення цих проблем може бути інтегрування України у Трансєвропейську транспортну мережу. Одним із засобів розв'язання зазначеної проблеми є впровадження спільного прикордонно-митного контролю на українсько-польському, українсько-білоруському, українсько-російському та українсько-молдавському кордонах, який дає змогу використовувати наявні робочі приміщення обома сторонами і забезпечує значне скорочення часу митного оформлення.

Прийняття нового Митного кодексу України, має суттєво вплинути на поліпшення сучасного стану економічних взаємовідносин України з країнами близького та далекого зарубіжжя.

Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України підлягають митному оформленню безпосередньо на пункті пропуску через митний кордон. Таку вимогу встановлено для забезпечення сплати мит та інших обов'язкових платежів громадянами та необхідність проходження контролю з боку інших Державних органів. Як виняток з цього правила становлять транспортні засоби, вузли і агрегати, оформлення яких пов'язане з особливостями державної реєстрації таких вантажів.

Митними органами проводиться послідовна цілеспрямована робота щодо лібералізації митного контролю та спрощення митних процедур на митному кордоні. Зокрема, що стосується фізичних осіб, діє порядок вибіркового контролю предметів, валюти та цінностей громадян. Скорочується час, який надається для митного контролю та митного оформлення.

Для митного оформлення фізичних осіб застосовують наступні форми митних декларацій:

• на товари (інші предмети) митна декларація форми МД-4;

• на транспортні засоби та запасні частини до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України митна декларація форми МД-7 (МД-6 для ДАІ).

Під час надходження у несупроводжуваному багажі (НСБ) товарів (інших предметів), транспортних засобів та запасних частин до них, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України, оформляється митна декларація форми МД-4.

Для одержання громадянином транспортного засобу або запасних частин до нього, що надійшов у НСБ, митниці необхідно подати:

• митну декларацію форми МД-4, оформлену прикордонною митницею з позначкою про НСБ та його вміст;

• реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (у разі видачі у країні придбання ксерокопій зазначених документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально або митними органами чи поліцією у країні придбання);

• документи, що підтверджують право власності або користування;

• документи, що підтверджують факт використання на придбання транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами походження (у разі потреби);

• закордонний паспорт з дата-штампами про перетині державного кордону, що підтверджують факт перебування за кордоном у час придбання (одержання) транспортного засобу.

За наявності належним чином оформлених вищевказаних документів необхідно видавати митну декларацію форми МД-7 з обов'язковим зазначенням у пункті "Наявність необхідних для реєстрації документів" дати оформлення митної декларації МД-4 із завіренням особистою номерною печаткою інспектора митниці.

У разі відсутності у митній декларації форми МД-4 відмітки про НСБ таке надходження вважати вантажним відправленням.

Під час порушення терміну доставления транспортного засобу (запасних частин) у строк, зазначений у митній декларації форми МД-7 особи, які вчинили таке порушення, підлягають відповідальності згідно з ст.109 та ст.139 Митного кодексу України.

1. У разі транзиту як не підакцизних, так і підакцизних товарів громадянами, подібні перевезення можливі лише за умови:

f надання в пунктах пропуску митним органам документів, що підтверджують укладення власником таких товарів або уповноваженого ним особою угоди з українською транспортно-експедиційною компанією (експедитором), яка має відповідну ліцензію МЗЕЗ торгу на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування;

f перевезення товарів транспортними засобами, що мають право перевозити зовнішньоторговельні вантажі або транспортними засобами, які належать власникам цих товарів.

2. У разі доставки (транзиту) товарів, що належать громадянам, фірмами типу "Тур-Карго", останнє можливе при наданні в пунктах пропуску митним органам документів, що підтверджують укладення відповідної угоди між власником товарів і фірмою типу "Тур-Карго" і за умови виконання фірмою вищезазначених вимог.

У таких випадках митне оформлення товарів здійснюється у порядку, передбаченому для юридичних осіб, тобто із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3).

3. При транзиті алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.96 № 1430 "Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв і тютюнових виробів" на них поширено умови транзиту, встановлені для суб'єктів підприємницької діяльності, на транзитні перевезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Таким чином, у разі транзитного переміщення громадянами горілчаних виробів у кількості більше 1 літра, вина більше 2 літрів і тютюнових виробів більше 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів), пропуск через митний кордон здійснюється лише за умови декларування їх митним органом та сплати мита за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податку на додану вартість та акцизного збору і при дотриманні вимог, викладених у п. 1 та 2.

4. В усіх вищезазначених випадках відповідальність за доставлення (транзит) товарів покладається на українського експедитора або перевізника, до якого при порушеннях застосовуються положення статей 109 чи 114 Митного Кодексу України.

5. Дія не поширюється:

f при переміщенні громадянами через митний кордон України товарів вартістю до 200 екю (одиничного неподільного предмета вартістю до 300 екю), алкогольних напоїв та тютюнових виробів в обсязі, що не підлягають оподаткуванню, а також транспортних засобів особистого користування;

f за умови сплати громадянами усіх належних податків при ввезенні товарів в Україну у прикордонній митниці.

Пропуск товарів в Україну здійснюється за умови дотримання вимог листа ДМСУ від 30.04.99 р. № 11/4-4770.

Пасажирська митна декларація заповнюється кожною особою, яка прямує через митний кордон України, до початку митного оформлення в одному примірнику тією мовою, яку ця особа розуміє, або її рідною мовою.

Особи, що заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній точну кількість місць багажу, що їм належить, у тому числі ручну поклажу, а також суму та інші відомості про валюту, коштовності та інші предмети, про які йдеться в декларації і які особи пред'являють для митного оформлення.

Такі ж наслідки наступають і у тому випадку, коли особи повідомляють неправильні відомості при усному декларуванні.

Митні декларації, заповнені громадянами України при виїзді за кордон та іноземними громадянами при в'їзді в Україну, залишаються у них на весь час перебування за кордоном або в Україні і є підставою для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених у них речей, валют і цінностей.

Загублені митні декларації не відновлюються, а особи, що їх загубили, позбавляються права на безперешкодне переміщення зазначених вище речей, валюти і цінностей.

У митній декларації вказуються відомості про предмети, валюту і цінності, які особа має при собі, а також в ручній поклажі і багажі, що пред'являються власником для митного оформлення.

Декларація не заповнюється у таких випадках:

1 Якщо особі, що перетинає державний кордон, не виповнилось 16 років. Відомості про її предмети, валюту і цінності вказуються в декларації осіб, які її супроводжують.

2 При в'їзді на територію України через ті пункти митного контролю, де діє система спрощеного контролю у випадках, коли предмети, що ввозяться, не підлягають митному оформленню.

3 Якщо особа або група осіб, що перетинають державний кордон України, користуються митними пільгами.

4 В окремих випадках згідно з рішення службових осіб митниць з метою сприяння створення умов для прискорення пасажиропотоку через митний кордон України, наприклад, використання "земельних" коридорів).

Оформлена митними органами декларація є юридичним документом на право вільного переміщення через митний кордон України зазначених у ній речей, валюти, цінностей та інших предметів, і у той же час - підставою для притягнення громадян до адміністративної чи кримінальної відповідальності за повідомлення у декларації завідомо неправильних відомостей.

Заповнення декларації пасажирами повинно проводитися з обов'язковим дотриманням таких вимог:

• у графі "Прізвище, ім'я та по батькові" вказуються прізвище, ім'я

та по батькові дорослих громадян повністю. Стосовно

неповнолітніх - ім'я та родинні зв'язки, наприклад - "син Петро”, "дочка Галина";

• у графі "Громадянство" вказується країна згідно з паспортом, в

якій громадянин мешкає постійно. => при прямуванні через територію України транзитом у графі "До

якої країни прямує" вказується назва країни та призначення; => відповіді на усі поставлені у декларації питання пишуться словами. У разі відсутності предметів, валюти та цінностей, які мають бути задекларованими, пишеться слово "немає". Прочерки в окремих пунктах декларації, зроблені пасажиром замість слова "немає", розуміються як відсутність об'єктів декларування і додатково прокреслюється митником суцільною лінією;

• опис дорогоцінних металів, коштовних каменів та виробів з них повинен містити не лише їх найменування та кількість, але й їх ознаки: пробу, розмір, вагу (для каменів - карати, форму і т. ін.);

• У графі "мій багаж, включаючи ручний ...." вказується кількість місць, які пред'являються самим власником при перетині державного кордону. Відомості про речі, які відправлені несупроводжуваним багажем (по квитанції, накладній), вказуються у розділі VI декларації;

• якщо на одному бланку декларації не вистачає місця для переліку предметів, валюти та цінностей, можна використати для цього додатковий бланк.

У додаткових бланках вказується прізвище, ім'я та по батькові власника, дата і вносяться записи, що не вмістились в основній декларації. У решти незаповнених графах ставляться прочерки. Усі відмітки завіряються особистою номерною печаткою співробітника митниці. У першій декларації необхідно вказати кількість завірених додаткових бланків.

• митна декларація заповнюється особами, які досягай 16 років.

Заповнення однієї спільної декларації на сім'ю дозволяється у виняткових випадках, коли це не викличе труднощів зі зворотним вивезенням/ввезенням предметів, валюти та цінностей, які належать членам сім'ї.

Заповнена пасажирами митна декларація не повинна містити незавірених виправлень.

Якщо під час заповнення декларації будуть виявлені неточності у записах пасажира, питання повинно бути з'ясовано на місці і у декларацію повинні бути внесені відповідні зміни особою, яка прямує через державний кордон України, або співробітником митниці з відміткою останнього у кожному випадку на декларації "Виправленому з (такого-то) на (таке-то) вірити" і з проставленням у цьому місці додаткового відтиску особистої номерної печатки.

Записи цифрами і словами кількості місць ручної поклажі і багажу, суми валюти, кількості ювелірних та інших виробів обводяться інспектором суцільною лінією таким чином, щоб виключити можливі додаткові записи. З цією ж метою вільні місця між записами у цих пунктах прокреслюються інспектором митниці суцільною лінією.

Митна декларація зі вказаною пасажиром датою та підписом завіряється особистою печаткою інспектора митниці, який здійснював митний контроль та митне оформлення.

Категорії пасажирів, які прямують через митний кордон України розділяють на: 1. "Резидентів":

• фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі, які тимчасово знаходяться за кордоном:

2. "Нерезидентів":

• фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за кордоном України, у тому числі, які тимчасово перебувають на території України;

У разі вивезення (пересилання у несупроводжуваному багажі), а також пересилання в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (далі - громадяни) за митний кордон України товарів та інших предметів, придбаних в Україні, в кількості, що не перевищує товарну партію, тобто еквівалентна 100000 євро за курсом, встановленим НБУ на день оформлення митної декларації, мито та митні збори не сплачуються.

1. Положення цього Закону застосовуються виключно до відносин, які виникають при вивезенні (пересиланні) громадянами товарів та інших предметів за митний кордон України (крім товарів та інших предметів, вивезення яких обмежено відповідно до чинного законодавства).

У разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів та інших предметів товарною партією митне оформлення здійснюється у порядку, встановленому для суб'єктів підприємницької діяльності.

Заборонено громадянам вивезення за межі митної території України:

а) предметів, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

б) предметів (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючі, матеріали тощо), що застосовуються у виробничій сфері, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

в) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, культурних цінностей з метою їх відчуження;

г) сильнодіючих, отруйних радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу чи призвести до руйнування навколишнього середовища;

д) анульованих цінних паперів.

У разі, якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що наведені, застосовуються правила міжнародного договору.

До затвердження правил митного оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України, при митному оформленні предметів (товарів), що вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України товарною партією, а також при митному оформленні речей, що вивозяться (пересилаються) при переселенні громадян на постійне місце проживання за кордон предметів, що були тимчасово ввезені в Україну громадянами, які постійно проживають за кордоном, і ввезення яких було оформлено митними органами в установленому порядку та предметів, що пересилаються за межі України вантажем на адреси приватних осіб, необхідно користуватися наступним:

• митне оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України товарною партією здійснюється по вантажній митній декларації незалежно від загальної вартості предметів;

• громадяни-резиденти оформляють у митному відношенні предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією тільки

в митниці, у зоні діяльності якої вони постійно чи тимчасово проживають (за згодою митниці, в зоні діяльності якої проживає громадянин, як виняток, може здійснюватися митне оформлення в іншій митниці, в зоні діяльності якої знаходяться призначені для вивезення за межі України предмети);

• громадяни-нерезиденти оформляють у митному відношенні предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією, як правило, в митниці, в зоні діяльності якої вони тимчасово проживають або у зоні діяльності якої знаходяться призначені до вивезення за межі України предмети;

• митне оформлення предметів, що пересилаються (у тому числі в міжнародних поштових відправленнях) громадянами за межі України товарною партією відбувається у митниці, у зоні діяльності якої розташовані транспортні організації (у тому числі підприємства зв'язку), які приймають такі предмети до пересилання (перевезення);

• митне оформлення предметів, що вивозяться громадянами за межі України товарною партією у виняткових випадках може здійснюватися прикордонними митницями безпосередньо під час переміщення предметів через митний кордон України;

• за митне оформлення по вантажній митній декларації предметів, що вивозяться громадянами за межі України товарною партією сплачуються митні збори у розмірах, визначених чинним законодавством.

Предмети, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні чи за кордоном, можуть переміщатися через митний кордон України без сплати мита, крім речей, ввезення яких в Україну чи вивезення з України заборонено, за умови пред'явлення підтверджуючих документів про право на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини.

Декретом Кабінету Міністрів України "про порядок обкладання митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну", встановлено:

1. Предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу, податку на додану вартість та акцизного збору.

2. Від оплати мита звільняються такі предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:

а) товари (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, менш як 200 евро, або одиничного неподільного предмету вартістю не більше 300 євро (крім підакцизних товарів);

б) предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та запасних частин до них), що тимчасово ввозяться в Україну під письмове зобов'язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

в) речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

г) горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літри, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу, пива -10 літрів, продукти харчування на суму не більше 50 євро.

3. Транспортні засоби та запасні частини до них (крім вироблених у державах-учасницях СНД), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами, які постійно проживають в Україні, підлягають обкладенню митом за встановленими ставками.

Громадянам, які постійно проживають за кордоном, дозволяється ввозити на митну територію України без сплати мита транспортні засоби для власного користування, але не більше одного найменування на одну особу, під зобов'язання про зворотне вивезення протягом одного року.

У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу з дозволу митного органу такий транспортний засіб підлягає обкладенню митом за встановленими ставками.

Митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами-підприємцями здійснюється із заповненням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 та додаткового аркуша МД-3, митне оформлення предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами, які не є підприємцями, здійснюється за документами форми МД-4 та МД-1.

Відповідно до Декларації про державний суверенітет України був прийнятий Закон "Про митну справу в Україні", який визначає правові основи організації митної справи в Україні, орієнтованої на формування спільного ринкового простору і митних союзів з країнами СНД та іноземними державами.

Митна справа в Україні розвивається у напрямку гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими у міжнародній практиці нормами та стандартами.

Для вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України митними органами, розроблюються технологічні схеми митного контролю та митного оформлення (схема 15).

Взагалі, технології митного контролю створюються з метою:

а) забезпечення своєчасного чіткого і якісного оформлення речей громадян, автотранспорту та будь-якого транспорту, які перетинають митний кордон України;

б) забезпечення чіткої взаємодії з іншими суміжними службами;

в) організація і підтримка встановленого режиму та проведення режимних міроприємств у зоні митного контролю. Для виконання цих завдань встановлюється порядок оформлення громадян, транспортних засобів закордонного прямування як на в'їзд, так і на виїзд з України.

Попереднє планування процесу здійснення митного контролю необхідне для максимального досягнення поставленої мети. При ньому в процесі планування повинні повністю враховуватися всі об'єктивні і суб'єктивні обставини, які складаються на даний момент оперативного становища на митному посту.

Планування митного контролю може здійснюватися шляхом складання індивідуального або групового плану проведення контролю в письмовій або усній формі. Принцип планування повинен в обов'язковому порядку використовуватися кожною посадовою особою митниці під час складання індивідуального плану дії для здійснення оформлення і огляду об'єкта.

Доцільно перед початком роботи керівнику підрозділу проводити оперативну нараду, на якій доводити до відома особового складу підрозділу зміст наказів, розпоряджень та інформації, знайомити з характерними способами приховування предметів по справах про порушення митних правил та контрабанди, що мали місце останнім часом складеним попереднім планом роботи на дане чергування, дати вказівку про використання певних методів здійснення митного контролю, а також розподілити особовий склад по ділянках роботи з урахуванням усіх обставин, перевіряти наявність митного забезпечення та погодити дії зі старшими суміжних служб.

Перед тим, як приступити до огляду об'єкта митного контролю, співробітник митниці повинен досконало розібратися в усіх об'єктивних факторах та виходячи з них намітити найбільш оптимальний варіант огляду (повний або вибірковий). Якщо вибірковий, то визначити кількість оглядових місць, порядок огляду місць, форму проведення огляду, види використання в огляді технічних засобів митного контролю.

Вибірковість огляду означає, що основним видом митного контролю є зовнішній огляд ручної поклажі та багажу, і допускається розпакування в окремих випадках одного або декількох місць, взятих на вибір. Огляд передбачає перевірку, огляд зовнішнього вигляду без розпакування товару, без порушення цілісності предметів та інших дій, використаних при догляді. При вибірковому огляді ручна поклажа громадян доглядається на переносних доглядових стелажах, а автомашини - на доглядовій ямі. Повний огляд здійснюється шляхом розпакування всіх місць ручної поклажі та багажу, встановлення їх найменування, підрахунку кількості шляхом перевірки всіх місць порожнин і конструктивних особливостей в транспортних засобах і предметах з метою виявлення сховища, в які можуть бути сховаю предмети порушення митних правил або

контрабанди. З цією метою нерідко доводиться прощупувати, проколювати і т.п., а іноді розбирати конструктивні деталі, вузли та агрегати. Повний огляд сприяє виявленню каналів переміщення контрабанди, попередження провозу, як правило, контрабанди у великих розмірах. У випадку виникнення конфліктних ситуацій з громадянами працівник митниці зобов'язаний припинити митне оформлення і доповісти своєму начальнику про виконану роботу.

Загальні рекомендації щодо митного оформлення транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян:

• співробітник митниці повинен приступити до огляду транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян тільки після оформлення митних декларацій, якщо на це є необхідність, і усного опитування;

• працівники митниці здійснюють свої функції в тісному контакті з співробітниками прикордонних військ, прикордонною державною

карантинною інспекцією по рослинництву, прикордонно-контрольною ветеринарною службою та іншими суміжними службами;

• особистий огляд осіб, які прямують через кордон, робиться працівниками митниці в суворій відповідності з вимогами чинної інструкції з даного питання;

• при встановленні факту ПМП та виявленні контрабанди в ручній поклажі та багажі громадян, транспортних службовців або транспортному засобі співробітник митниці повинен терміново повідомити начальника відділу і вжити заходи, які забезпечують збереження предметів і можливих слідів схову і повідомляє про це черговому співробітнику відділу дізнання.

Перед митним оформленням громадян, їх ручної поклажі проводиться обов'язкове усне опитування на предмет наявності зброї, наркотичних засобів, не задекларованих предметів і цінностей, а також іншого забороненого до переміщення через митний кордон товару.

Порядок дій при виявленні прихованих товарів і цінностей:

а) терміново викликати на місце пригоди чергового дізнавача;

б) до приходу дізнавача вжити усіх заходів для забезпечення предметів контрабанди у такому вигляді, в якому вони були виявлені;

в) при необхідності огляду виявлених предметів контрабанди провести цю дію з дотриманням мір застереження, щоб не пошкодити відбитки пальців, які можуть бути на цих предметах;

г) під час проведення митного оформлення постійно спостерігати за поведінкою пасажирів, при їх підозрілій поведінці доповісти начальнику відділу;

д) суворо дотримуватися при проведенні особистого огляду громадян вимог Митного кодексу і правильно оформити протокол особистого огляду.

Крім того, ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів та інших предметів окремих видів, може бути заборонено або обмежено законодавством України. Заборони чи обмеження не повинні створювати невиправданих перешкод для здійснення будь-яких видів діяльності. Для цього Митним кодексом України передбачено прийняття на зберігання товарів та інших предметів митницею.

В деяких випадках при проведенні митного контролю, інспектор митниці, спираючись на закони України не має право пропустити ті чи інші предмети:

• предмети, які заборонені до ввезення, вивезення, транзиту через митний кордон України;

• предмети, валюта, цінності, на які накладені обмеження до ввозу, вивозу на митну територію України;

• предмети для пропуску яких необхідні відповідні дозволи суміжних служб;

• предмети, які переміщуються з порушенням митних правил через митний кордон України (Митний кодекс України, стаття 86).

Між інспектором митниці і громадянином, який переміщує товари через митний кордон України, каменем зіткнення є не пропущені товари і речі, які в зв’язку з забороною чи обмеженням не можуть бути пропущені через митний кордон України. Митниця не завдаючи громадянам моральної або матеріальної шкоди і не порушуючи закони України, пропонує оптимальне вирішення цієї проблеми - бере на зберігання не пропущені товари та інші речі. За зберігання на складі митниці товарів і речей справляється плата за встановленими тарифами.

Рішення, прийняте інспектором , повинно мати під собою законну підставу і вписуватися у рамки технологічної схеми митного контролю.

Прийняття на зберігання митницею регламентується 86 статтею митного Кодексу України.

При здачі предметів (товарів) на склади митниці інспектор разом з цими предметами здає і один примірник квитанції МД-1. Тільки на підставі цього примірника , комірник може прийняти ці предмети (товари) на зберігання. Згідно з статтею 87 Митного кодексу складом митниці має бути спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів та інших предметів. Як підстава для подальшого отримання є другий примірник МД-1 з печаткою митниці, який видається громадянину.

У разі якщо на вкладах митниці буде недостатньо місця для зберігання, начальник митниці, за погодженням з ДМСУ, може купувати або брати в оренду приміщення під склади митниці.

На складах митниці можуть зберігатися товари та інші предмети, зазначені в статті 86 митного Кодексу.

На складі митниці не можуть зберігатися товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якого немає на цьому складі.

Згідно із статтею 89 Митного кодексу товари та інші предмети, можуть зберігатися під митним контролем протягом шести місяців, крім товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.

Товари та інші предмети (за вийнятком валюти і цінностей), зберігаються митницею доти, доки розмір суми складських митних зборів не досягне вартості цих товарів та інших предметів.

Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем, можуть бути видані лише з дозволу митниці, якщо власник не звернувся за ними до кінця строку зберігання, передбаченого статтями 89 та 145 Митного Кодексу, підлягають реалізації. Суми, одержані від реалізації або розпорядження товарами та іншими предметами, власнику не виплачуються, а вносяться на рахунок відповідної митниці і використовуються на її розвиток.

За два тижні до закінчення строку зберігання таких предметів митниця повинна повідомити про це їх власника.

Товари та інші предмети, затримані митницею або за якими не звернувся власник, що мають обмежений строк зберігання, можуть передаватися на реалізацію одразу ж по закінченні цього строку.

Суми, виручені від реалізації товарів та інших предметів, після утримання всіх належних зборів і платежів та оплати витрат на продаж передаються, за наявності підстав, розпоряднику таких товарів чи інших предметів за його заявою, якщо її подано не пізніше як через рік з дня продажу.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.