Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Оформлення пропуску через митний кордон транспортних засобів

В результаті самовизначення української нації на політичній карті світу з'явилась незалежна держава Україна. Серед першочергових завдань перед молодою країною постали проблеми визначення і встановлення державного кордону, забезпечення його надійної охорони як з політичного, так і економічного боку.

Українські громадяни стали більш вільно перетинати кордон України та подорожувати по світу. Це зумовило збільшення потоку транспортних засобів, які вивозяться з України і ввозиться на її територію.

Крім того вже давно відомо, що транспортний засіб - це не розкіш, а засіб переміщення. Тому зараз помітна тенденція до придбання транспорту для власного користування. Слід зазначити, що на ринку України дуже мало автомобільних засобів вітчизняного виробництва, а якість запропонованих зразків залишає бажати кращого, тому більшість автомобільних транспортних засобів ввозиться з-за кордону. Але ж через економічну кризу у нашій державі, через нестачу коштів у населення, помітно зросла кількість придбаних транспортних засобів іноземного виробництва, які перетинають митний кордон України, і за технічним станом не можуть використовуватися в інших країнах. Вихлопні гази таких машин досить сильно забруднюють атмосферу. Саме тому в 1997р. було заборонено ввезення на територію України транспортних засобів віком понад 5 років.

Це не єдина проблема, пов'язана з перетинанням транспортного засобу митного кордону України - через високі ставки мита, акцизного збору, ін., власники намагаються уникнути їх сплати. Правовий режим, який зараз існує з цього питання, не є досконалим.

До травня 1994 року ввезення та оформлення транспортних засобів проводилось за нормативними документами колишнього

Радянського Союзу, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 року. ( Правила Державної реєстрації та обліку автомобілів...) та деякими телеграмами Державного Митного Комітету України.

З 1 серпня 1994 року набула чинності ПКМУ від 31 травня 1994 року № 341 " Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України". Ці правила визначили порядок ввезення транспортних засобів підприємствами, установами, організаціями та громадянами на територію України.

З метою подальшого удосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, Державна митна служба України розробила "Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України", затверджені наказом ДМСУ від 25 червня 1999 р. № 393.

Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, перебувають під митним контролем:

• при ввезенні для вільного використання - з дати ввезення на митну територію України до моменту видачі Посвідчення за місцем проживання власника (при наявності митних обмежень - до закінчення терміну таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);

• при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну територію України до вивезення за її межі;

• при тимчасовому вивезенні - з моменту пред'явлення транспортних засобів і необхідних документів митниці (митного оформлення) до ввезення транспортного засобу на територію України;

• при транзиті через територію України - з моменту ввезення в Україну і до вивезення з України;

Громадяни, які переміщують через митний кордон України транспортні засоби, зобов'язані заповнити автомобільну митну декларацію (форма МД-7) та в належних випадках підписати зобов'язання відповідно про зворотне ввезення / вивезення, транзит або доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший. Власники транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, зобов'язані пред'явити митниці наявні

номери кузова, шасі та двигуна, а також в належних випадках подати митним органам:

• документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження) цими транспортними засобами, номерними вузлами та агрегатами;;

• реєстраційні та технічні документи на такі транспортні засоби (якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій країні);

• інші документи на транспортні засоби за вимогою митниці (закордонний паспорт, доручення на перегін або перевезення транспортного засобу тощо).

У випадку, коли транспортний засіб має кузов, вироблений в одній країні, а двигун або інші вузли та агрегати, вироблені в інших країнах, і навпаки - країна виготовлення транспортного засобу визначається по кузову. Рік виготовлення транспортного засобу визначається за ідентифікаційним номером кузова. В разі неможливості встановити рік виготовлення транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за засобами в технічних та реєстраційних документах, за документами, що підтверджують право власності тощо. У разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, щодо року виготовлення транспортного засобу, достовірність цих номерів установлюється на підставі експертного висновку, виданого експертами, що мають відповідну ліцензію.

Внутрішні митниці для звітності та формування статистичних даних ведуть окремий облік по транспортних засобах:

• на які видаються Посвідчення (бланк форми МД-6) для їх реєстрації (в тому числі тимчасової);

• що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі України для постійного користування (відчуження);

• що вивозяться громадянами за межі України для тимчасового користування.

Відомчий реєстр на підставі Посвідчень видаються митними органами на:

• транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами (довіреними особами) для постійного користування або з метою відчуження;

• транспортні засоби, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами у випадках передбачених законодавством;

Посвідчення, що видаються митними органами, підлягають відомчій реєстрації ввезені з-за кордону транспортні засоби, що належать фізичним особам:

• великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування реєструються в органах Міністерства праці та соціальної політики України;

• трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими органами влади і самоврядування у порядку, що встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України;

• гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, які реєструються органами Державного комітету України з фізичної культури і спорту;

• трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування реєструються органами Міністерства агропромислового комплексу України.

Громадяни-резиденти, які під час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортні засоби, що будуть ввозитись в Україну окремо від власника (користувача) транспортною організацією або іншою юридичною або фізичною особою, при в'їзді в Україну зобов'язані задекларувати несупроводжуваний багаж (зазначити марку, ідентифікаційні номери кузова, шасі, двигуна, об'єм двигуна, рік виробництва) та в митній декларації підтвердити дані відповідними документами (документи, що підтверджують право власності чи користування, технічні та реєстраційні документи, товаро-супровідні документи та інші документи, видані уповноваженими органами відповідної країни). Видана прикордонною митницею декларація на несупроводжуваний багаж повинна подаватись митним органам при отриманні транспортного засобу та Здійсненні митного оформлення. У випадку перегону транспортного засобу та перевезення за дорученням митна декларація форми МД-7 (оформлена на особу, яка безпосередньо ввозить його в Україну) на несупроводжуваний багаж подається

разом з іншими необхідними документами на транспортний засіб в митницю, в зоні діяльності якої проживає його власник.

Визначення вартості транспортних засобів, ввезених в Україну проводиться на підставі законодавчих актів, наявних договорів купівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів тощо. При наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої вартості транспортних засобів їх вартість може визначатися безпосередньо митними органами на підставі наявної в митному органі цінової інформації на такі або аналогічні транспортні засоби.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами

Громадяни при ввезені (пересиланні) транспортних засобів в Україну для постійного користування подають прикордонним митним органам:

• перший екземпляр автомобільної митної декларації форми МД-7 оформленої у двох примірниках;

• документи, що підтверджують право власності або користування;

• реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб (або їх ксерокопії, засвідчені нотаріально або митними органами чи поліцією в країні придбання).

При ввезенні (пересиланні) транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) в Україну для постійного користування громадяни подають прикордонним митним органам декларацію форми МД-7 у двох примірниках на кожний транспортний засіб окремо, та документи, що підтверджують правомірність володіння, користування (розпорядження), технічні або реєстраційні документи. Дані, заявлені у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засіб обов'язково перевіряє інспектор прикордонної митниці. Попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного засобу в митницю призначення в зазначений термін, у графі "В'їзд" проставляє штамп "Під митним контролем", підписує декларацію і завіряє підпис відтиском особистої номерної печатки. Вилучає номерні знаки "Транзит" іноземної держави, видає номерні знаки для разових поїздок (тип 11 за ДСТУ 3650-97), у графі

"Примітки" декларації форми МД-7 робить запис "Номерні знаки вилучено, видано № ___". При надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним відправленням) зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у якій перебуває такий вантаж. Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують право власності або користування, реєстраційним і технічними документами на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) видається на руки власнику для подання митниці призначення, а другий залишається у справах митниці для контролю, обліку та звітності.

Для отримання Посвідчення (бланк форми МД-6) на ім'я власника , власник (довірена особа) має подати митниці, у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає, усі документи, на підставі яких було здійснене митне оформлення ввезення транспортного засобу на територію України та безпосередньо пред'являється транспортний засіб . У разі потреби митні органи можуть вимагати інші документи, потрібні для здійснення митного оформлення. Посвідчення (№ від "___"____200_) виписується у двох примірниках, перший разом з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами із записом "ПОГАШЕНО" завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора, що здійснив митне оформлення, видається власнику для їх подання до реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник разом з оригіналами декларації форми МД-7, уніфікованої митної квитанції форми МД-1 (затверджено наказом Держмитслужби від 09.10.98 № 635 та ксерокопіями документів, на підставі яких було здійснене митне оформлення (видано Посвідчення), для контролю, обліку, звітності та формування статистичних даних зберігається у справах митниці. Видані Посвідчення реєструються в окремому журналі.

Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано Посвідчення без накладення митних обмежень, може здійснюватися тільки після їх реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах.

При неможливості видачі Посвідчення (не сплачено відповідні платежі; відсутні необхідні для митного оформлення документи; виявлено ознаки підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення; наявність обгрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих документів тощо) подані документи реєструються в журналі і залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання видачі Посвідчення, зворотного вивезення або про заведення справи про порушення митних правил. Власнику видається завірена відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці.

При неможливості виконання зобов'язання, наданого митним органам (вивезення, транзит, доставка транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату з одного митного органу в інший), у встановлений термін (аварія, вихід з ладу, пошкодження, викрадення, хвороба власника (користувача) тощо) власник транспортного засобу (або уповноважена ним особа) до закінчення терміну повинен звернутися до найближчої митниці з письмовою заявою про продовження терміну виконання зобов'язання із зазначенням причин неможливості доставки транспортного засобу у визначений термін та додати документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами в Україну

для тимчасового користування

Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні засоби, подають прикордонним митним органам наступні документи:

f заповнену в двох примірниках декларацію форми МД-7 на тимчасове ввезення транспортного засобу.

f документи, що підтверджують правомірність володіння або користування;

f реєстраційні нa технічні документи, зареєстровані в країні придбання чи іншій країні;

f інші документи (закордонний паспорт, доручення та перегін або перевезення т/з тощо)

Інспектор митниці перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу заявленим в автомобільній митній декларації та зазначеним в документах на транспортний засіб, попереджає громадянина про відповідальність за невиконання зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в термін, зазначений в ньому, після чого в графі "В’їзд" автомобільної митної деклараціїпроставляє штамп "Під митним контролем", підписує її та завіряє свій підпис особистою номерною печаткою.

При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін, визначено законодавством і протягом якого т/з слід ставити на облік, власник, якому надано право володіння, користування також зобов'язання про його доставления разом з необхідними документами в митницю, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає або планує тимчасово проживати для отримання Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах. При ввезенні т/з в Україну на термін, визначений законодавством як такий, за якого т/з не ставиться на облік в реєстраційних органах. Перший примірник оформленої автомобільної митної декларації разом, з документами, що підтверджують право володіння або користування, реєстраційними і технічними документами видається власнику і є підставою для пропуску транспортного засобу за межі України.

Другий примірник автомобільної митної декларації залишається у справах митниці, яка її видала, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення, обліку, звітності та формування статистичних даних.

При оформленні Посвідчення на тимчасову реєстрацію т/з у відповідних органах України в ньому зазначаються митні обмеження.

При вивезенні транспортних засобів, що були тимчасово ввезені в Україну внутрішньою митницею оформляється МД-7 у двох примірниках на їх вивезення. Перший примірник разом з документами на право володіння або користування видається на руки громадянину (або довіреній особі), другий - залишається у справах митниці. Оформлення МД-7 на вивезення т/з за межі України проводиться після зняття його з тимчасового обміну в органах ДАІ. При цьому в декларації форми МД-7, яка залишається у справах митниці, у графі "Виїзд" проставляється особиста номерна печатка інспектора, що здійснив випуск.

При оформленні договору про відчуження (дарування, купівлю-продаж, міну тощо) транспортного засобу, подаються органами документи:

• декларація форми МД-7 на тимчасове ввезення т/з;

• документи, що підтверджують правомірність володіння або користування;

• реєстраційні та технічні документи;

• інші документи.

У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця видає довідку про те, що вона не заперечує проти відчуження транспортного засобу, із зазначенням особи, якій видано довідку даних транспортного засобу (марки, номерів кузова, шасі двигуна, року випуску). Довідка підписується інспектором митниці і засвідчується його особистою номерною печаткою.

За наявності такої довідки нотаріус має право приймати документи для посвідчення договору відчуження тощо. У тексті договору перед посвідчувальним написом слід зробити такий запис: "Для одержання Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах потрібно звернутися до митниці і сплатити відповідні платежі. Посвідчення видається митницею на ім'я нового власника транспортного засобу лише після сплати відповідних платежів.

При здійсненні митного оформлення в митній декларації форми МД-7 у графі "Примітки" зазначаються номер Посвідчення та дата, які завіряються особистою номерною печаткою інспектора митниці. Декларація залишається в справах митниці. Якщо тимчасово ввезений під зобов'язання про зворотне вивезення транспортний засіб не знято з обліку у відповідних органах іноземних держав або він належить юридичній особі, яка не зареєстрована в Україні як учасник зовнішньоекономічної діяльності, то його відчуження фізичним особам не допускається.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України

Митне оформлення транспортних засобів, які вивозяться (у тому числі тимчасово) за межі України їх власниками або за наданими дорученнями іншими громадянами для постійного користування, з метою відчуження та під зобов'язання про зворотне ввезення здійснюється прикордонною митницею. Пропуск транспортних засобів здійснюється на підставі свідоцтв реєстраційних органів, оформлених на особу, яка має право виїзду за кордон. Транспортні засоби, на які не видано реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких не присвоєно літери латинського алфавіту, а також транспортні засоби,

на які встановлено тимчасову заборону на відчуження, не підлягають вивезенню (пропуску) за межі України.

Митниці при вивезенні за межі України транспортних засобів, заховуючи тип транспортного засобу та мету вивезення, подаються документи, як при тимчасовому ввезенні (заповнена декларація форми МД-7 при тимчасовому вивезенні - у двох примірниках, на постійно або з метою відчуження - в одному) на вивезення транспортного засобу.

Інспектор митниці в графі "Виїзд" проставляє відтиск особистої номерної печатки, після чого підписує декларацію форми МД-7 і підпис завіряє відтиском особистої номерної печатки. Декларація для обліку, звітності та формування статистичних даних залишається в справах митниці.

При тимчасовому вивезенні транспортного засобу за межі України інспектор митниці здійснює перевірку фактичних даних, попереджує про відповідальність за невиконання зобов'язання про зворотне ввезення та порушення встановленого митними органами терміну зворотного ввезення, у графі "Виїзд" проставляє штамп "Під митним контролем", підписує два примірники декларації форми МД-7 і підпис завіряє відтиском особистої номерної печатки. Перший примірник декларації форми МД-7 разом з іншими документами видається на руки громадянину, другий примірник залишається в справах митниці.

У разі ввезення транспортного засобу через митницю, митне оформлення тимчасового вивезення якою не було здійснене, інспектор митниці в декларації форми МД-7 після перевірки документів, відповідності фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним в інших документах у графі "В'їзд" декларації форми МД-7 проставляє відтиск особистої номерної печатки. Митниця, через яку було здійснене ввезення транспортного засобу в Україну, засобами електронної пошти надсилає відповідну інформацію митниці, яка здійснювала митне оформлення декларації форми МД-7 на тимчасове вивезення транспортного засобу за межі України, для зняття його з контролю.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом.

При переміщенні транзитом через митну територію України придбаних транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) митне оформлення здійснюється шляхом подання прикордонним митним органом декларації форми МД-7 (у 2-х примірниках) та документів що підтверджують правомірність володіння або користування, а також технічних або реєстраційних документів.

При цьому інспектор прикордонної митниці попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в митницю, через яку здійснюватиметься його вивезення за межі України.

При вивезенні транспортного засобу за межі України митне оформлення здійснюється шляхом перевірки інспектором митниці фактичних даних транспортного засобу, заявлених в МД-7 та зазначених у інших документах, після чого в графі "Виїзд" проставляється тільки відтиск особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення (випуск).

Митниця, через яку було здійснене вивезення транспортного засобу, засобами електронної пошти надсилає відповідну інформацію митниці, яка здійснила митне оформлення декларації форми МД-7 на транзит транспортного засобу через територію України, для зняття його з контролю.

Продовження терміну доставки транспортного засобу з одного митного органу, в інший здійснюється в порядку, як для постійного користування.

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам

підприємницької діяльності.

Митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, установами, організаціями, закладами, іншими юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, здійснюється згідно з чинним законодавством. На оформлений у митному відношенні транспортний засіб, увезений в Україну суб'єктами ЗЕД з метою подальшого відчуження, митними органами видаються відповідний аркуш вантажної митної декларації, завірений гербовою печаткою

митного органу, копія вантажної митної декларації та довідка-рахунок.

У довідці-рахунку обов'язково робиться запис: "Митне оформлення здійснено, вантажна митна декларація від "___"____ року № ___", який завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці, що здійснив митне оформлення відповідного транспортного засобу та гербовою печаткою митного органу.

Належним чином оформлена вантажна митна декларація (або її завірена копія) та довідка-рахунок є підставою для реєстрації транспортного засобу ввезеного в Україну підприємством, установою, організацією, закладом, іншою юридичною особою або суб'єктом підприємницької діяльності, в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.