Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Порядок здійснення огляду речей громадян. Підстави та порядок проведення особистого огляду

Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем. Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки:

* документів, необхідних для такого контролю;

* митного огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів; * особистого огляду;

* переогляду;

* обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, також в інших формах, що не суперечать законам України.

Відповідно до ст.30 Митного кодексу України службовими особами митниці проводиться огляд та переогляд речей громадян.

При наявності підстав вважати, що громадянин переміщує через митний кордон України товари та предмети, що підлягають контролю інших державних органів, зазначених у ст. 18 Митного кодексу України, крім митного контролю, вони можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.

Підстави і порядок здійснення особистого огляду

Огляд та переогляд речей громадянина відбувається в присутності цього громадянина чи його уповноваженого представника, який діє на підставі належним чином оформленого доручення. За відсутності громадянина чи його уповноваженого представника, огляд здійснюється:

1. Коли є підстави припускати, що несупроводжуваний багаж містить у собі предмети, які становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, можуть завдати матеріальної шкоди громадянам та підприємствам.

2. Громадянин чи його уповноважений представник не з'являються протягом місяця з дня находження речей у несупроводжуваному багажі.

3. При пересиланні речей у міжнародних коштовних відправленнях.

4. У разі залишення на території України речей з порушенням зобов'язань про транзит цих речей територією України.

Згідно зі ст. 32 Митного кодексу України особистий огляд громадян здійснюється у виняткових випадках при наявності Достатніх підстав припускати, що громадянин приховує при собі предмети контрабанди чи предмети та цінності, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України.

Метою особистого огляду є виявлення та вилучення предметів контрабанди, а також предметів та цінностей, що є безпосередніми

об'єктами порушення митних правил і приховуються при собі громадянами.

Особистий огляд здійснюється виключно за письмовим рішенням начальника митниці, або особи, що його заміщує.

Особистий огляд може бути здійснений у відношенні до громадянина, якому виповнилось 16 років, при цьому вилучення недозволених предметів повинно проводитися за участю або за згодою його батьків або супровідників, з обов'язковою участю лікаря.

Обстеження органів тіла громадянина, щодо якого проводиться особистий огляд, здійснюється тільки медичним працівником з обов'язковим дотримання усіх норм та правил гігієни та санітарії.

Межі проведення особистого огляду

Особистий огляд здійснюється у межах, необхідних для виявлення предметів і цінностей, прихованих від митного контролю, в конкретній формі, яка виключає дії, що принижують честь, або створюють небезпеку для здоров'я громадянина, який підлягає огляду.

Під час здійснення особистого огляду забороняється робити зауваження відносно місцезнаходження і способів приховування предметів та цінностей, а також поведінки і особистості такого громадянина. Необхідно вжити заходи, які виключають можливість розголошення інтимних обставин, виявлених при особистому огляді.

Службові особи повинні обережно і акуратно поводитися з особистим майном громадянина, уникати можливих зайвих пошкоджень.

Місце проведення особистого огляду

Особистий огляд проводиться в ізольованих приміщеннях аеропортів, вокзалів, приміщень транспортних організацій, транспортних засобів (каютах та ін.), які відповідають вимогам санітарії і гігієни.

Забороняється здійснювати особистий огляд кількох осіб одночасно і в одному приміщенні.

Послідовність проведення особистого огляду

До початку особистого огляду службові особи митниці повинні запропонувати громадянину, про якого є відомості, що він приховує від контролю предмети контрабанди або предмети, заборонені для переміщення через митний кордон України, добровільно видати приховані предмети та цінності.

Особистий огляд здійснюється службовою особою митного органу у присутності 2-х понятих (однієї статі з громадянином). У разі відсутності такого працівника на митниці особистий огляд може бути проведено службовою особою інших органів, які здійснюють відомчий контроль на державному кордоні.

Кількість осіб повинна бути мінімально необхідною, але не менше трьох. Присутність осіб, які не беруть участі у огляді, забороняється.

У проведенні особистого огляду за рішенням службової особи митного органу можуть брати участь працівники органів СБУ, МВС, прикордонних військ.

У разі добровільного пред'явлення громадянином, який прямує через митний кордон, приховуваних ним предметів або цінностей працівник митного органу, при наявності достатніх підстав вважати, що цей громадянин не приховує ще будь-які предмети і цінності, може обмежитися затриманням добровільно виданих предметів чи цінностей, засвідчивши цей факт у протоколі.

Особистий огляд, незалежно від його наслідків, оформляється протоколом за формою, встановленого ДМСУ за узгодженням з Міністерством юстиції України. Реєстрація протоколів особистого огляду здійснюється в спеціальному журналі. Протокол підписується службовою особою митниці, яка здійснювала особистий огляд, громадянином, а при обстеженні і методичним працівником.

Громадянин, щодо якого було здійснено огляд, має право зробити письмову заяву, яка в обов'язковому порядку заноситься до протоколу або додається до нього. У разі відмови громадянина підписати протокол, в протоколі робиться відповідний запис про це, засвідчується підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Протокол особистого огляду складається у трьох примірниках. Перший примірник протоколу залишається в митниці, другий - пересилається до ДМСУ, третій - видається громадянину.

Дії осіб, які здійснювали особистий огляд, можуть бути оскаржені начальнику відповідної митниці, а рішення начальника митниці - Голові ДМСУ. Збитки, заподіяні майну громадянина неправомірними діями службових осіб, повинні бути відшкодовані у встановленому законом порядку.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.