Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів

Митне оформлення товарів - це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Тривалість митного оформлення, тобто прийняття ВМД, комерційних та інших необхідних документів , визначається кожною митницею окремо. Тривалість митного оформлення залежить від характеру товару, обсягу товарної партії, чи підлягає той або інший товар перевірці інших контролюючих служб. Митне оформлення здійснюється у 4 етапи.

1-й етап - попередні операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної статистики. Разом з ВМД подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу ВМД. Крім цього, підрозділ митної статистики перевіряє наявність фактів застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічному діяльність". Перевірка на цьому етапі завершується проставленням штампа "Перевірено";

2-й етап - перевірка ВМД та документів, заявленої митної

вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці та відділом тарифів та митної вартості у порядку, визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевірка закінчується представленням штампа "Сплачено";

3-й етап - перевірка вантажним відділом митниці зазначених декларантом відомостей у ВМД на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після перевірки на всіх аркушах ВМД проставляється штамп "Під митним контролем" та реєстраційний номер. ВМД реєструється у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури ВМД вважається прийнятою для оформлення і декларант несе юридичну відповідальність за зазначені в ній відомості. На цьому етапі декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній ВМД присвоюється реєстраційний номер у порядку, визначеному Держмитслужбою. Реєстраційний номер заноситься до журналу

обліку ВМД.

ВМД не приймається для оформлення:

• якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

• якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 574 (зі змінами та доповненнями до неї). Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 9 липня 1997 року № 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 вересня 1997 року за № 443/2247, та інших нормативних актів;

• якщо вона заповнена з підчистками та помилками. Виправлення у ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У ВМД не допускається більш як три виправлення. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів Державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби), в інших випадках, передбачених законодавством України.

4-й етап - проведення, у разі необхідності, огляду товару та повне оформлення ВМД. Митниця може відмовити у митному оформленні товарів після завершення процесу прийняття ВМД ддя оформлення виключно у випадках, передбачених законодавством України. ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару.

Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу який завершив митне оформлення товару, накладається або знімається митне забезпечення.

Оформлені митницею аркуші ВМД розподіляються у порядку, встановленому НДМСУ № 828 від 30 грудня 1998 року.

Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

Державною митною службою може бути встановлений інший порядок розподілу аркушів ВМД. Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні товарів, не може бути присвоєний іншій декларації.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначеному митному режимі і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

До митного оформлення і митного контролю на будь-якому з перелічених вище етапів можуть залучитися підрозділи по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил.

Тривалість кожного етапу митного оформлення товарів фіксується в технологіях митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, затверджених начальниками митниць.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.