Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Технологія і порядок митного контролю за авіаперевезеннями

Митний пост "Київ-аеропорт" заснований 15 квітня 1993 року. Керуючись Конституцією України, законом України "Про митну службу", Митним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів, наказами і розпорядженнями ДМСУ, митний пост "Київ-аеропорт" здійснює митний контроль за авіаційними перевезеннями, що виконуються в зоні митного контролю аеропорту "Київ" ("Жуляни") та заводу № 410 Цивільної авіації.

Об'єктами митного контролю є повітряні суда, що перевозять вантажі, пасажирів, пошту, предмети, валюту та цінності, ручну поклажу яка переміщується членами екіпажу, а також багаж громадян, які перетинають митний кордон України в режимі "виліт", «приліт" та "транзит".

Зови митного контролю в аеропортах

У пунктах пропуску через державний кордон України митниці за узгодженням з прикордонними військами встановлюють зони митного контролю.

У пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальних митних зон, митниця самостійно визначає територію зон митного контролю.

На підставі наказу Держмиткому України № 198 від 06.05.95 року про "Положення про зону митного контролю" і ст.23 Митного кодексу України, визначається порядок створення зон митного контролю, межі таких зон, режим переміщення товарів та інших предметів через кордони таких зон, режим та порядок доступу осіб в такі зони, а також права і обов'язки службових осіб митних органів по створенню і забезпеченню режиму в зонах митного контролю в аеропортах.

Метою створення зон митного контролю в аеропортах є запобігання спробам з боку юридичних та фізичних осіб щодо переміщення через митний кордон з порушенням митних правил та інших законів України товарів та інших предметів, пропуск яких регламентовано Митним кодексом та іншими законодавчими актами України.

Забезпечення режиму зон митного контролю - це сукупність інженерно-технічних споруд і засобів, що пасивно запобігають доступу в зони митного контролю сторонніх осіб, а також предметів, що переміщуються поза митним контролем, а також активні дії особового складу митного підрозділу шляхом недопущення до місць проведення митного контролю сторонніх осіб, охорони захисту особового складу підрозділу при виконанні своїх службових обов'язків, технопідрозділу при виконанні ними своїх службових обов'язків, технологічних та службових приміщень, будівель і споруд митних органів.

На прикладі аеропорту Жуляни межі зон митного контролю визначаються як постійна зона митного контролю - в міжнародному секторі аеропортів, яка бере початок від закінчення лінії підрозділу авіабезпеки до режимного залу-накопичувача "відліт", та включає в себе митний склад, магазин безмитної торгівлі, службового приміщення митниці, кімнату ретельного догляду, двері - вихід у місто.

У міжнародному секторі аеропорту - тимчасова зона митного контролю в режимі "приліт" - від стійки паспортного контролю до дверей виходу у місто.

Борт повітряного судна, а також зона безпеки (позначені на стоянці літака червоною смугою), є тимчасовою зоною митного контролю протягом 40 хвилин до відльоту повітряного судна і до початку руху літака, а після прильоту - з моменту подачі до літака трапу і до закінчення митного оформлення повітряного судна.

Комерційний склад аеропорту є тимчасовою зоною митного контролю, яка встановлюється в місцях безпосереднього догляду вантажу чи окремо прямуючого багажу і на той час, який потрібен для догляду та митного оформлення.

Територія авіаремонтного заводу (та інших підприємств, що знаходяться на території аеропорту або прилягають) - тимчасова зона митного контролю, яка встановлюється при необхідності зберігання чи догляду вантажу, який належить заводу або підприємству.

Усі службові приміщення та технічні споруди митниці є постійними режимними зонами.

Згідно із встановленим режимом у зоні митного контролю (міжнародний сектор аеропорту) мають право постійно знаходитися співробітники митниці, які безпосередньо беруть участь у технологічному процесі митного контролю.

Співробітники санітарного, фітосанітраного, радіологічного, карантинного та інших видів контролю, а також черговий експерт-мистецтвознавець при необхідності виконання своїх службових обов'язків пропускаються на її територію за перепустками встановленого зразка. Співробітники магазину безмитної торгівлі мають право знаходитися в зоні митного контролю відповідно до встановленої технології.

Службові особи мають доступ у зони митного контролю, можуть пересуватися в них тільки у межах, необхідних для виконання своїх службових обов'язків.

Такі особи не повинні мати при собі цінностей та предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено бо обмежено митними правилами. Вихід зазначених осіб за межі зони митного контролю під час оформлення рейсів (в яких вони беруть участь) суворо заборонений.

Доступ у зону митного контролю співробітників спеціалізованих підрозділів МВС та СБУ дозволяється тільки з дозволу керівництва митного підрозділу, за письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів при здійсненні заходів щодо боротьби з організованою злочинністю.

Усім іншим особам знаходитися в зоні митного контролю суворо забороняється. Наявність перепусток без спеціальної відмітки митниці не дає право знаходитися в зоні митного контролю.

Технічне обслуговування приміщень: прибирання, нетермінові ремонтні роботи та інше проводяться тільки після митного оформлення рейсів та пасажирів.

У інших, непередбачених випадках, режимні правила в зоні митного контролю корегує керівництво митного підрозділу.

Під час митного оформлення повітряного судна (тимчасова зона митного контролю), на його борту мають право знаходитися:

- співробітники митниці, які здійснюють митне оформлення та контроль;

- відправники, отримувачі вантажу (згідно з пред'явленими документами на вантаж);

- співробітники підприємств, що згідно з наказом мають право працювати з митними органами.

Товари та інші предмети знаходяться під митним контролем у зоні митного контролю з моменту їх ввезення на територію цієї зони і до моменту їх пропуску через митний кордон України або за межі зони митного контролю. Переміщення товарів та інших предметів на території можливе тільки з дозволу митниці.

З метою забезпечення належного режиму митні органи здійснюють інженерно-технічні заходи щодо облаштування зон митного контролю. Технічне обслуговування повітряного судна повинне здійснюватися до митного контролю, в разі його виліту, чи після митного оформлення, в разі прильоту літака в Україну. Після закінчення митного оформлення літака режим зони митного контролю знімається, тобто вона є тимчасовою зоною митного контролю.

Зона митного контролю на комерційному складі є постійною Знаходитися у цій зоні мають право:

- співробітники митниці, що здійснюють митне оформлення вантажів;

- відправники та отримувачі (згідно пред'явлених документів на вантаж);

- співробітники вантажного складу;

- представники інших служб контролю, в разі необхідності. Зона митного контролю на прилеглих підприємствах є тимчасовою.

Основними обов'язками митних органів є:

- забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю;

- охорона місця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки службових осіб митного підрозділу, які його здійснюють, та громадян, що його проходять, а також майна митного поста, громадян та організацій;

- прийняття заходів щодо локалізації та нейтралізації негативних виявів у місцях здійснення митного контролю і в необхідних випадках взаємодія з службовими особами прикордонних військ, СБУ та МВС;

- подання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю під час проведення оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю.

Митні органи мають право:

- встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного контролю;

- перевіряти документи на право доступу до зон митного контролю;

- перевіряти, у необхідних випадках, речі та інші предмети, валюту та цінності що переміщуються через межі таких зон;

- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання режиму зон митного контролю.

Особи, які винні у порушенні режиму в зонах митного контролю, в незаконному переміщенні через зони митного контролю вантажів, товарів та інших предметів, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України, а в разі коли в їх діях при порушенні вимог, що вже були зазначені, не вбачаються ознаки злочину чи правопорушення,

відповідальність наступає у вигляді позбавлення права знаходитися у режимних митних зонах.

Порядок митного оформлення пасажирів і транспортних засобів з урахуванням роботи суміжних служб під час

здійснення підготовки до виліту.

Після отримання інформації (за 1 год. 20 хв.), про початок оформлення пасажирів митний підрозділ надає необхідну кількість співробітників для огляду багажу і ручної поклажі, перевірки заповнення митної декларації. Доглядову роботу починають у митній зоні після створення режиму "відліт", що потім підтримується до підняття трапу літака.

Митне оформлення закінчується за 30 хв. до виліту літака. Пасажири, які прибули після закінчення реєстрації на митний контроль до митного оформлення не допускаються. Співробітник митниці регулює рівномірний потік пасажирів на лінії митного

контролю.

Не пізніше, як за 40 хвилин до виліту літака співробітник митниці проводить оформлення членів екіпажу і спільно з прикордонним нарядом проводить огляд повітряного судна.

Після закінчення оформлення екіпажу і огляду літака, співробітник митного підрозділу доповідає старшому зміни про готовність екіпажу та літака до посадки пасажирів.

Співробітник митниці спостерігає посадку пасажирів, що пройшли прикордонний і митний контроль, до автопоїзду та спільно з прикордонниками контролює їх прибуття на борт літака.

Після посадки пасажирів на борт повітряного судна співробітник митниці контролює завантаження багажу у вантажний відсік літака. Співробітник митного органу залишає борт літака та його стоянку після закриття усіх люків і дверей. При цьому доповідає старшому зміни митного підрозділу про готовність літака в митному відношенні до виліту. Старший зміни інформує, через оперативного чергового з митного підрозділу, про дозвіл виліту літака в диспетчерську службу аеропорту.

Порядок митного оформлення вантажів і транспортних засобів, що переміщуються пасажирами, з урахуванням роботи суміжних служб, під час прильоту.

За 10 хвилин до посадки літака підрозділ митниці отримує інформацію від диспетчера центральної диспетчерської аеропорту призначає співробітника для оформлення екіпажу, огляду літака і здійснення контролю за розвантаженням багажу пасажирів. Оформлення екіпажу і огляд повітряного судна здійснюється після висадки пасажирів за узгодженням із старшим прикордонного наряду.

Спільно з черговим зі служби перевезень митниця контролює доставку речей пасажирів до залу "Приліт", до міжнародного сектору співробітників для проведення митного контролю пасажирів, огляду ручної поклажі і багажу після проходження паспортного контролю. Організовує режимні заходи у митному залі (міжнародний сектор).

Здійснюється оформлення документів пасажирів відповідно до митного законодавства України. За необхідності митниця здійснює пропуск пасажирів по "зеленому коридору".

Митний контроль літаків та пасажирів у аеропорту

Митні органи здійснюють державний митний контроль за виконанням підприємствами, організаціями і громадянами згідно з існуючим порядком переміщення через митний кордон України товарів, майна, транспортних засобів, предметів особистого користування, української та іноземної валюти, інших валютних цінностей, ведуть боротьбу з порушеннями митних правил, контрабандою і надають компетентним органам допомогу в проведенні ними прикордонного, санітарного, ветеринарного та фітосанітарного контролю і контролю за вивезенням з України культурних цінностей.

Об'єктами митного контролю є повітряні судна, що перевозять вантажі, пошту, предмети, валюту та цінності, ручна поклажа, багаж громадян, що перетинають митний кордон України.

Форми митного контролю в повітряних суднах:

• догляд пасажирського салону та вантажних відділень, відкриття технологічних відділень, люків та інших конструктивних ємкостей;

• при переміщенні на бортах вантажів - контроль за документами, усне опитування осіб, що супроводжують вантаж, пошту, зовнішній огляд вантажних місць, вибірковий огляд з розкриттям вантажних місць (або повний огляд);

• при переміщенні громадян - контроль за речами громадян, а саме: контроль за митними та іншими документами (митна декларація, валютна книжка, опис речей, зовнішній огляд речей, вибірковий огляд ручної поклажі та багажу (вибірковий по особах і за предметами), повний огляд ручної поклажі та багажу, особистий

огляд.

Місце виконання контролю:

• за повітряними суднами - на стоянках, пероні та інших місцях разом із співробітниками окремого контрольно-пропускного пункту (ОКІШ);

• за вантажами - на борту літака, в доглядовому приміщенні аеропорту і митниці;

• за речами членів літака та пасажирів - на борту літака і в міжнародному секторі аеровокзалу.

Попередні дії з організації митного контролю:

• особовий склад митниці перед початком робочої зміни вивчає графік руху літаків, їх завантаження, з'ясовує ситуацію в аеропорту;

• опрацьовує документи, що стосуються митного оформлення літаків та виявлення каналів і засобів переміщення предметів контрабанди, розпорядження, технологічну схему;

• перевіряє наявність в робочому портфелі необхідних штампів, документів, бланків, декларацій, протоколів;

• отримує від старшого зміни завдання на конкретні рейси;

• отримує технічні засоби контролю (ТЗК);

• з'ясовує дії щодо оформлення літаків з суміжними службами та з врахуванням відомостей щодо обсягу і характеру роботи.

Порядок здійснення митного контролю (виліт):

• митне оформлення починається після об'яви службою аеропорту про початок реєстрації конкретного рейсу і організації в доглядовому залі режиму "Виліт";

• старший зміни направляє в доглядовий зал необхідну кількість інспекторів для митного оформлення документів пасажирів, ручної поклажі та багажу;

• інспектор митниці перевіряє правильність заповнення митної декларації, чи на всі питання є відповіді, характер відповіді наявність дати, підпису, чи не має підчисток чи виправлень дописувань, перевіряє достовірність відтиску печатки митниці та ін.;

• митну декларацію громадяни заповнюють в одному примірнику Якщо громадянин є резидентом, то митна декларація віддається йому на руки для зберігання її за кордоном, якщо громадянин є нерезидентом, то митна декларація залишається у справах митниці. Усі дозволи банку на вивіз валюти, ввізна митна декларація на валюту, цінності та речі громадян, що дає право на зворотний вивіз цих речей або валюти, залишається у справах митниці;

• проводиться усне опитування підконтрольної особи по пунктах митної декларації, інспектор пояснює йому митні правила для запобігання формального непередбаченого їх порушення;

• приймається рішення про проведення огляду речей, ступінь огляду, встановлюється мета (предмет розшуку).

• контролюється відповідність наявних сум валюти та кількість цінностей, зазначених у митній декларації;

• від підконтрольної особи вимагається пред'явлення документів, необхідних для посвідчення законності переміщення задекларованих та пред'явлених на контроль предметів і валютних цінностей;

• при наявності представлених на контроль валюти, цінностей, та інших предметів, які не підлягають вивезенню за кордон, пропонується пасажиру розпорядитися ними на території України або ці предмети приймаються на зберігання у відповідній формі із заповненням квитанції суворої звітності форми МД-1;

• при наявності предметів, що підлягають контролю з боку санітарної, карантинної або ветеринарної служб, а також експертів Міністерства культури і мистецтв України, надаються для контролю їх представникам;

• у разі виявлення предметів контрабанди або валюти, цінностей, заборонених до вивезення, або тих, що переміщуються в кількості, яка перебільшує норму, проводиться відповідне затримання за протоколом або приймається на зберігання по квитанції МД-1, а також вживаються інші дії з урахуванням конкретної ситуації і за рішенням старшого зміни митного підрозділу;

• проводиться контроль речей і багажу, валюти і валютних цінностей членів екіпажу;

• перевіряється заповнення валютних книжок;

• проводиться усне опитування членів екіпажу по пунктах митної декларації, а також інших питаннях з метою отримання допоміжної інформації;

• перевіряється відповідність валюти і цінностей записам у валютних книжках і відомості на придбані речі;

• приймається рішення про здійснення огляду речей, визначається конкретна мета (предмет пошуку). При необхідності використовується ТЗК;

• при виявленні фактів провозу валюти, цінностей та інших предметів з порушенням митних правил проводиться відповідне затримання згідно з протоколом про порушення митних правил, а також виконуються інші дії з урахуванням конкретних обставин;

• при наявності пред'явлених для контролю, але таких, що не підлягають пропуску валюти, цінностей та інших речей проводиться їх затримання у встановленій формі;

• оформлюється генеральна декларація.

При оформленні пасажирів, їх ручної поклажі та багажу інспектором митниці перевіряється вірність заповнення митної декларації, характер відповіді, наявність дати та підпису. Митна декларація заповнюється в одному примірнику, громадянам-резидентам на руки не віддається, а залишається у справах митниці, копія митної декларації виписується, якщо резидент ввіз на територію України валюту; громадянам - нерезидентам митна декларація повертається на руки і повинна зберігатися ними під час усього часу перебування на території України.

З урахуванням отриманої інформації приймається рішення про ступінь огляду речей, встановлюється предмет пошуку та контролюється відповідність наявних сум валюти та кількість Цінностей, зазначених у митній декларації.

При наявності предметів, що були пред'явлені на контроль, але не підлягають пропуску, здійснюється їх затримання у встановленому порядку.

При виявленні фактів ввезення предметів валюти, цінностей з порушенням митних правил проводиться їх затримання за протоколом, а також приймаються інші дії з урахуванням обставин.

Після закінчення роботи співробітник митниці перевіряє наявність особистої номерної печатки, штампів, радіостанції, ТЗК та іншого майна.

Порядок виконання митного контролю (транзит):

• співробітник митниці прибуває у складі комісії до місця стоянки літака після з'ясування лікарем окремого санітарного пункту санітарно-карантинної обстановки, з дозволу останнього піднімається на борт літака;

• командир літака надає документи.

За згодою старшого наряду ОКПП дозволяється вихід членів екіпажу до аеровокзалу та служб аеропорту після валютного оформлення у працівника митниці на борту;

• представник ОКПП та співробітник митниці знаходяться біля трапу протягом усього часу стоянки літака;

• при спробі незаконного виносу з борту літака або переміщення на борт літака будь-яких предметів, повідомляє старшому зміни і вживає заходи для затримання таких предметів, а також осіб, які вчинили правопорушення;

• працівник митниці здійснює контроль за речами членів екіпажу, а також за службовою кореспонденцією, оформлює генеральну декларацію.

Працівник митниці повідомлення про закінчення контролю передає по радіозв'язку старшому зміни.

Порядок огляду транспортного літака Ан-12

Починається огляд літака з кабіни екіпажу, потім кабіни штурмана (огляд блоків та приладів), кабіна пілотів, люк аварійного виходу поміж кріслами пілотів.

В салоні літака оглядають:

• крісла, шафи, сейф із технічною документацією;

• технічні герметичні відсіки (через люки у підлозі).

Люки розташовані симетрично відносно проходу в кабіну пілотів. Над люком, як правило, розміщується стіл, який закриває доступ до нього;

• проводиться пропуск валюти, цінностей та інших предметів згідно з чинним законодавством;

• здійснюється контроль речей і валюти членів літака, перевіряється достовірність заповнення валютних книжок, наявність заповнення усіх граф (відсутність підчисток, виправлень, дописок), проводиться опитування за пунктами митної декларації, звіряється наявність сум валюти і цінностей із записом у валютній книжці, пропонується пред'явити для митного контролю усі речі, що вивозяться членами екіпажу за кордон;

• старшим зміни, з урахуванням конкретних обставин приймається рішення про огляд речей, ступінь огляду, при встановленні фактів провозу валюти, цінностей та інших предметів з порушенням митних правил;

• при наявності пред'явлених до контролю, але таких, що не підлягають пропуску валюти, цінностей та інших предметів пропонується членам екіпажу літака залишити їх на зберігання в аеропорту або (в окремих випадках) приймається на зберігання по квитанції МД-1;

• оформлюється випуск валюти, цінностей та інших предметів та завіряються записи у валютних книжках особистою номерною печаткою; після чого пасажири проходять у зону прикордонного контролю.

Наявний багаж здається на електрокар для доставки і завантаження в літак. Стан багажу до моменту завантаження в літак контролюється працівником служби аеропорту та прикордонних військ.

Працівник митниці на пізніше, як за 40 хвилин до відгону трапу, завчасно виходить для здійснення контролю завантаження багажу, пошти, здійснює перевірку документів на вантаж, пошту, відміток митниці про його випуск, проводить оформлення митної декларації.

Митне оформлення літака здійснюється після його пред'явлення для контролю службою організації міжнародних перевезень аеропорту, але не пізніше як за 40 хвилин до вильоту.

Інспектор митниці разом з нарядом прикордонних військ у присутності одного з членів екіпажу (як правило, 2-го пілота), здійснює огляд літака і оформлює в митному відношенні речі, валюту і цінності членів екіпажу. Бортінженер забезпечує доступ до всіх відсіків літака для здійснення митного огляду.

При виявленні порушення інспектор митниці доповідає старшому зміни.

Після закінчення повного митного оформлення інспектор митниці проставляє на генеральній декларації особисту номерну печатку і зазначає час митного оформлення.

Перед виходом з літака інспектор митниці повідомляє про закінчення митного оформлення старшому прикордонного контролю черговому по митному підрозділу і екіпажу. Дозволяє посадку пасажирів.

Інспектор перевіряє наявність особистої номерної печатки, штампа, радіостанції, ТЗК та інших речей; повертається в приміщення розташування підрозділу митниці. Доповідає про закінчення і результати митного контролю старшому зміни.

Порядок здійснення митного контролю (приліт):

• після повідомлення диспетчером аеропорту про прибуття літака із-за кордону, працівник митниці прибуває до місця збору комісії, а інший склад зміни чекає на прибуття пасажирів у міжнародний сектор;

• комісія прибуває до місця стоянки літака. Після перевірки санітарно-карантинного стану лікарем санітарно-контрольного пункту (СКП) з дозволу останнього працівник митниці піднімається на борт літака;

• командир літака надає документи (генеральну декларацію, вантажну відомість, вантажні та поштові накладні та ін.). За погодженням зі старшим наряду ОКПП дозволяється вихід пасажирів (екіпажу) в міжнародний сектор для проходження прикордонно-митного контролю;

• багажні вантажники отримують інформацію про порядок зняття вантажу та багажу;

• після проходження прикордонного контролю і одержання багажу в міжнародному секторі, пасажир проходить на лінію митного контролю;

• співробітник на борту літака проводить огляд судна, оформлює документи на вантаж і пошту, контролює вивантажування вантажу і разом з нарядом оглядає літак;

• шафа із радіообладнанням (лівий борт передньої стінки, простір за нею).

Вантажний відсік:

• візуальний огляд, звернути увагу на наявність з правого та лівого борту шухляд та шаф у середній частині відсіку;

• оглянути пожежний відсік (люк у підлозі);

• оглянути простір у торці підлоги вантажного відсіку (люк зверху);

• хвостовий відсік та кабіна стрілка, порожній простір килу.

Порядок огляду літака Ан-24 та транспортного літака Ан-26. Провести огляд кабіни екіпажу:

• оглянути прилади та обладнання;

• крила полиць;

• технічні відсіки у проході;

• кухню;

• шафи, харчові контейнери;

• туалет;

• задній багажний відсік;

• радіовідсік;

• акумуляторний відсік;

• носову частину,

• правий борт;

• сьомий відсік під крилами літака;

• нішу шасі.

Транспортний літак Ан-26 відрізняється від літака Ан-24 тим, що у нього відразу за кабіною екіпажу починається вантажний відсік.

Вздовж борту вантажного відсіку знаходяться відкидні сидіння.

На даному типі літака необхідно оглянути порожній простір (хвостова частина).

Дії особового складу митного поста при виявленні порушень митних правил або контрабанди :

• інспектор складає протокол про порушення митних правил;

• доповідає старшому зміни, начальнику митного підрозділу, який у свою чергу доповідає начальнику митниці про виявлення правопорушення;

• вживає заходи для затримання предметів (валюти, цінностей) та Документів, що були об'єктом порушення митних правил або контрабанди;

• співробітник служби по боротьбі з порушенням митних правил приймає матеріали справи до провадження.

Керуючись наказом № 200 від 08.05.97 ДМСУ "Про спрощення процедури митного контролю" і наказом № 295 від 03007097 ДМСУ "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 08.05.97 № 200 (з метою вдосконалення проведення митного контролю предметів валюти та цінностей, які переміщуються громадянами через митний кордон України), особливу увагу треба звернути на підвищення загального рівня культури особового складу митного підрозділу, професіоналізм, тісну взаємодію з правоохоронними органами і прикордонними військовими з виявлення порушень митних правил та контрабанди.

Митний контроль літаків та пасажирів, що прямують транзитом

Об'єктом митного контролю є повітряні судна, що перевозять вантажі, пасажирів, пошту, предмети, валюту та цінності, ручну поклажу, що переміщується членами екіпажу, а також багаж громадян, які перетинають митний кордон України транзитом.

Контроль митницею повітряних суден виконується - на стоянках перону та інших місцях згідно із домовленістю з прикордонними військами; вантажів - на борту літака або в доглядовому приміщенні аеропорту і митниці, на вантажному складі аеропорту; речей пасажирів і членів екіпажу - на борту літака і в міжнародному секторі аеровокзалу; пасажирів - на борту літа і в міжнародному секторі аеровокзалу.

Перед початком роботи з транзитними літаками треба ознайомитися з графіком руху літаків, їх завантаженням, кількістю пасажирів, з'ясувати ситуацію на аеродромі. Проаналізувати отриману інформацію.

Опрацювати документи, що стосуються митного оформлення літаків та виявлення каналів і засобів можливого переміщення предметів контрабанди, орієнтування, розпорядження, технологічну схему тощо. З'ясовуються дії по оформленню літака з суміжними службами з урахуванням відомостей щодо обсягу і характеру роботи.

Порядок здійснення митного контролю транзитних літаків, відбувається за таким планом:

• працівник митниці прибуває в складі комісії до місця стоянки

• літака. Після з'ясування лікарем окремого контрольного пункту (ОКП) санітарно-карантинних обставин, з дозволу останнього, пазом з контролером прикордонних військ підіймається на борт

літака;

• командир повітряного судна надає документи. За згодою старшого наряду окремого контрольно-пропускного пункту (ОКПП) підрозділу прикордонних військ України дозволяється вихід членів екіпажу в аеровокзал (диспетчерську службу, метрологічну, заправку паливом та ін.);

• при заміні повітряного судна на інше, спочатку іде оформлення літака у митному та прикордонному відношенні. Після цього пасажири або вантаж переміщуються в оформлений літак у супроводі співробітника митниці та ОКПП;

• представник ОКПП і співробітник митниці знаходяться біля трапу літака на протязі всього часу зупинки літака або його заміни;

• при спробі незаконного переміщення з борту літака або переміщення на борт літака будь-яких предметів співробітник митниці інформує старшого зміни і вживає заходи щодо затримання цих предметів, а також осіб, які вчинили правопорушення ,згідно з митним законодавством;

• працівник митниці здійснює контроль за речами членів екіпажу, а також за службовою кореспонденцією, оформлює генеральну декларацію на літак. Після закінченню контролю передає засобам радіозв'язку старшому зміни про оформлення літака, вантажу, пасажирів у митному відношенні.

Необхідно суворо дотримуватися режиму в зоні митного контролю, володіти оперативною інформацією стосовно рейсу та пасажирів (їх ручної поклажі багажу), що слідують транзитом.

Транзитне переміщення вантажів через аеропорт

Іноземні товари, що переміщуються транзитом через аеропорт, крім товарів, транзит яких через територію України заборонений, а також тютюнових та алкогольних виробів, підлягають пропуску при Дотриманні діючих умов відповідно до ст. 54 Митного кодексу

України, наказу ДМКУ № 450 від 21.09.95 p., листа ДМКУ № 11/1-8003 від 21.10.96 p., листа № 11/5-3401 від 20.05.96 р.

Послідовність дій інспекторського складу митниці:

А. Борт літака (вантаж прибув на літаку):

• ідентифікація інспектором супроводжувальних документів;

• наявність вказаних видів митного забезпечення;

• відповідність наявності вказаного перевізником транзитного вантажу;

• пред'явити прибувший вантаж представникам відповідних служб;

• забезпечити транспортування транзитного вантажу, в разі необхідності, під митним контролем до місця зберігання на вантажному терміналі.

Б. Вантажний термінал:

• ідентифікація супровідних документів;

• наявність вказаних видів митного забезпечення;

• відповідність наявності вказаного перевізником транзитного вантажу;

• розміщує вантаж до кінцевого відправлення за межі України відповідно до встановленого технологічного режиму;

• вантаж доставляється під митним контролем на борт літака (автомобіля) з вантажного терміналу.

Стосовно вже зазначеного при виявленні вантажів з пошкодженнями, втратою документів на них тощо обов'язково проводиться огляд вантажів у присутності співробітників митниці згідно з листом ДМКУ № 11/3-1938 від 01.06.96 р. Переміщення транзитом через підрозділ митної служби в аеропорту здійснюється у встановленому законодавством порядку і представлення належним чином заповненої вантажної митної декларації (ВМД) та супровідних документів.

При роботі з транзитними вантажами, що переміщуються через аеропорт, необхідно звернути увагу на маршрут проходження (від країни виліту до країни призначення та місць вимушеної (технічної) посадки). Уважно і ретельно оглянути, ознайомитися і проаналізувати супровідні документи. Ідентифікувати їх з маркуванням на вантажі. Необхідне суворе дотримання режиму в зоні митного контролю.

Здійснення митного контролю та митного оформлення літаків ,що виконують міжнародні авіарейси

Митний контроль та оформлення здійснюється на виконання вимог Митного кодексу України, законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про податок на додану вартість", інших законодавчих актів.

З метою недопущення затримок авіарейсів та спрощення митного контролю можливе декларування за "Загальною ВМД", з урахуванням вимог Наказу ДМКУ від 18.04.95 р. № 172

Дотримання порядку - обов'язкове до виконання постачальником та співробітниками митниці.

Постачальник - підприємство або компанія, що здійснює заправку паливом літаків, які здійснюють міжнародні авіарейси, на підставі контрактів на обслуговування.

Митний контроль постачання здійснюється в тимчасових зонах митного контролю стоянок літаків аеропорту. Перебування службових осіб постачальника визначається порядком, передбаченим "Положенням про зони митного контролю".

Для визначення обсягів наданого палива для постачання міжнародних авіарейсів використовуються лічильники паливозаправників.

На всі лічильники накладається митне забезпечення. Заміна лічильників без дозволу митниці або порушення митного забезпечення є порушенням митних правил, до порушників застосовуються заходи, передбачені Митним кодексом України.

Копії метрологічних сертифікатів на лічильники звіряються з оригіналами та зберігаються у справах митниці. Перевірка лічильників відбувається в установленому органами метрології порядку.

Пропуск палива здійснюється на підставі відпускних документів. Щоденно інспектор митниці проставляє відмітку на відпускних документах за попередню добу (в понеділок - за п'ятницю, суботу та неділю).

Інспектор митниці має право проконтролювати обсяг відпущеного палива на будь-який рейс, про що робить відмітки у відпускних документах, з проставленням особистої номерної печатки.

Начальник митного підрозділу або його заступник видає розпорядження особовому складу про здійснення щоденного вибіркового контролю постачання.

Митне оформлення постачання здійснюється за поданням загальної ВМД, згідно з порядком, визначеним наказом № 172 від 28.04.96 та листом ДМКУ № 11/1 -193 від 23.05.96 р.

До митного оформлення за загальною ВМД подається також зобов'язання керівництва підприємства-постачальника про надання повної ВМД у місячний термін. Загальна ВМД береться на контроль. Здійснення митного контролю постачання покладається на групу контролю літаків митного підрозділу.

Митний і прикордонний контроль товарів магазину безмитної торгівлі і персоналу спільного підприємства

Магазин безмитної торгівлі розташований і функціонує у міжнародному секторі аеропорту в залі "Відліт" і обслуговує пасажирів, що пройшли митний та паспортний контроль, та прямують за кордон. Оскільки магазин призначений для обслуговування пасажирів міжнародних рейсів, його режим роботи залежить від розкладу міжнародних рейсів в аеропорту.

Продаж здійснюється тільки за іноземну валюту. Магазин, а також інші службові приміщення, складають спеціальну митну зону, на яку розповсюджується особливий митний режим пропуску товарів і осіб. Товари, придбані у магазині залу "Відліт", на територію України не пропускаються.

Порядок проходження в митну зону і прикордонну зону аеропорту базується на вимогах закону про державний кордон, Митного кодексу, правил митного контролю за речами осіб, які перетинають митний кордон України.

Працівники торговельного підприємства, які здійснюють торгівлю у митній і прикордонній зоні керуються законодавчими актами і зобов'язані при першій вимозі співробітників митниці надати необхідну інформацію, що стосується діяльності торговельного підприємства у питаннях, що входять у компетенцію митних органів.

Митний контроль товарів:

• асортиментний список товарів, що продаються магазином безмитної торгівлі, затверджується його дирекцією;

• товари, що реалізуються магазином, повинні мати відповідне маркування. Маркування повинно проводитися на складі підприємства до надходження товарів до магазину;

• у магазин товар надходить із центрального складу підприємства за накладною, в якій зазначено: дата, номер накладної, назва і код товару, його кількість і вартість;

• контроль товарів, що надходять зі складу до магазину, митниця здійснює на основі цієї накладної, звіряючи дані накладної з фактично наявними у магазині товарами, які поступають до магазину. Доставку товару до магазину і його випуск митниця здійснює з 9 год.00 хв. до 17 год. 30 хв. згідно з накладною зі

складу;

• співробітник митниці може перевірити товар по накладній та іншими наданими йому документами як до, так і після перевезення товару до магазину в присутності співробітників підприємства;

• якщо кількість представленого для контролю товару відповідає кількості зазначеній у документах, то на всіх чотирьох примірниках накладної співробітник митниці ставить відтиск особистої номерної печатки, дату та підпис, а один примірник цього документа залишається в митниці;

• іноземна валюта, що вноситься в магазин для здачі і така, що виноситься із магазину як виручка, здійснюється уповноваженим на це співробітником разом із необхідною документацією і пред'являється інспектору митниці, який здійснює контроль за діяльністю магазину;

• не вказаний у документах товар, або такий, що не відповідає маркуванню, не може бути випущений.

Порядок пропуску персоналу підприємства в митну і прикордонну зону:

• прохід персоналу у митну зону здійснюється через вхідні двері митного залу;

• кожен співробітник підприємства, при проходженні в митну зону заповнює декларацію і пред'являє для митного контролю свою ручну поклажу, валюту і цінності старшому зміни в зоні митного контролю. Митна декларація з відміткою співробітника митниці залишається на руках, а в кінці робочого дня здається співробітнику митниці при остаточному виході з роботи;

• будь-які переміщення протягом робочого дня можливі тільки через вхідні двері митного залу з обов'язковою відміткою в митній декларації;

• при проходженні через митну і прикордонну зону співробітники підприємства зобов'язані мати перепустки встановленого зразка, що видані в бюро перепусток аеропорту;

• при проходженні у митну і прикордонну зону у працівників підприємства не повинно бути у ручній поклажі нових товарів, аналогічних тим, що продаються у магазині, предметів, ввіз(вивіз) яких заборонений або обмежений митними правилами;

• ніхто із сторонніх осіб, які не прямують за кордон за квитками , включаючи працівників аеропорту, авіакомпаній тощо, не мають права купувати товари, що продаються в магазині безмитної торгівлі;

• товари, що незаконно придбані співробітниками підприємства у магазині і виявлені на лінії митного контролю співробітниками митниці, повинні затримуватись по протоколу про порушення митних правил згідно зі статтями Митного кодексу України;

• митниця має право проводити вибірковий контроль всього обсягу приміщень, що займають працівники підприємства і знаходяться під контролем митниці, у присутності відповідального представника підприємства в будь-який зручний час роботи;

• порушення чинного законодавства про порядок продажу товарів на умовах безмитної торгівлі може призвести до її призупинення або припинення або до іншої відповідальності згідно з законодавством України.

До поліпшення роботи магазину призведуть такі дії:

1. Посилення режиму в зоні розміщення магазину безмитної торгівлі, особливо в час, вільний від оформлення пасажирів міжнародних рейсів в митному та паспортному відношенні, спільними силами митниці та прикордонних військ.

2. Періодична перевірка якості і безпечності товарів, що реалізуються в магазині безмитної торгівлі, із залученням фахівців з Торговельно-промислової палати і Комітету захисту прав споживачів за рахунок підприємства.

Взаємодія служби дипломатичних кур'єрів України, митної служби України, прикордонних військ України

та авіаційних підприємств України

Служба дипломатичних кур'єрів України виконує свої обов'язки, керуючись Віденською Конвенцією 1961 року, розпорядженнями Президента України від 03.07.92 р. № 115 та від 27.07.92 № 130/92 - р.п., Положенням про Державну фельд'єгерську службу України, затвердженим постановою Кабінету України від 25.12.91 р. № 375-3 та Тимчасовими правилами митного контролю за предметами, що належать іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на території України митними пільгами.

Дипломатичні кур'єри України при виконанні своїх оперативно-службових завдань на території авіаційних підприємств України зобов'язані:

• мати з собою дипломатичну пошту та супровідні документи на неї, оформлені належним чином;

• пред'являти дипломатичну пошту тільки для апаратурного контролю на безпеку польотів;

• прибувати до літака не пізніше, ніж за 40 хвилин до початку загальної посадки пасажирів рейсу;

• надавати представникам митної та прикордонної служб супровідні та особисті документи для їх відповідного оформлення ;

• заходити до салону літака до початку загальної посадки пасажирів рейсу;

• розташовуватись на вказаних у квитках місцях, дипломатичну пошту тримати поруч для забезпечення контролю та нагляду за нею;

• дотримуватись встановлених правил поведінки на території авіапідприємства, та на борту повітряних суден, виходячи з того, що перебування дипломатичних кур'єрів і осіб, які займаються доставкою пошти (як українських так і іноземних) на режимній території аеропорту дозволяється лише в разі наявності спеціальних перепусток і у супроводі працівників служби авіаційної безпеки аеропорту.

Працівники митної та прикордонної служб, авіаційних підприємств зобов'язані всіляко сприяти дипломатичним кур'єрам v виконанні ними оперативно-службових завдань, а саме:

• надавати можливість позачергової реєстрації квитків на літаки, що відбувають за межі України;

• проводити тільки апаратурний позачерговий контроль на безпеку пред'явленої дипломатичної пошти;

• сприяти під'їзду автомобільної Служби дипломатичних кур'єрів України безпосередньо до літака при відправленні та зустрічі дипломатичних кур'єрів (при наявності відповідної спеціальної перепустки й талону);

• сприяти посадці дипломатичних кур'єрів у літак до початку загальної посадки пасажирів рейсу;

• проводити оформлення митних документів та перевірку дипломатичних паспортів безпосередньо на борту літака до загальної посадки пасажирів рейсу при відправленні за кордон, та після виходу пасажирів з літака при прибутті його до України;

• надавати в літаках найбільш зручні для перевезення та збереження дипломатичної пошти місця;

• у необхідних випадках надавати можливість працівникам Служби дипломатичних кур'єрів, при виконанні ними оперативно-службових завдань, користуватись наявними засобами зв'язку для термінового зв'язку з відповідними підрозділами МЗС України, Служби дипкур'єрів, посольствами та іншими представництвами України;

• надавати дипломатичним кур'єрам кімнату, обладнану радіотрансляцією, міським телефоном та інформаційним зв'язком з диспетчерською службою аеропорту;

• особистий багаж дипкур'єра звільняється від митного огляду, якщо немає серйозних підстав вважати, що він містить предмети, ввезення яких в Україну чи вивезення за кордон заборонені або обмежені законодавством чи регулюються спеціальними правилами. Огляд багажу, що належить особисто дипкур'єру, здійснюється тільки в його присутності або його уповноваженого представника.

При здійсненні митного контролю, митні органи обмежуються тільки зовнішнім оглядом дипломатичної пошти та перевіркою документів з дотриманням вимог Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року щодо диппошти.

Дипломатична пошта, що переміщується через митний кордон України, не підлягає ні розкриванню ні затриманню.

Кожне місце диппошти не обмежується ні у вазі, а ні у розмірах.

Обов'язки здійснення митного контролю дипломатичної пошти покладаються на головних інспекторів митного підрозділу.

Контроль за перевезенням громадянами зброї, спеціальних засобів захисту та вибуховими матеріалами

через митний кордон України

На виконання Указу Президента України від 21.07.94 р. "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю", "Інструкції про порядок виготовлення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів" (Наказ МВС України № 164 від 25.03.93 р.) та Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні" (Наказ ДМКУ № 181 від 20.06.94 р.) контроль за перевезенням громадянами зброї, спеціальних засобів захисту, боєприпасів та вибухових матеріалів (далі-зброї) через митний кордон України проводи такий порядок взаємодії між митницею та ЛВВС (лінійним відділом внутрішніх справ) в аеропорту:

• при виявленні під час митного контролю декларованої або заявленої громадянами зброї інспектор митниці повідомляє про це працівникам ЛВВС аеропорту по телефону або безпосередньо співробітникам авіаційної безпеки міліції, а після закінчення митного контролю складає акт у двох примірниках про передачу останнім зброї;

• в разі завчасного надання в митницю документів щодо перевезення зброї через митний кордон пасажиром конкретного рейсу завчасно проводиться митний контроль речей пасажира;

• працівник ЛВВС, після одержання інформації про пред'явлення митниці зброї у присутності власника на лінії митного контролю, приймає за актом від інспектора митниці зброю та другий примірник акта, перевіряє необхідні документи та приймає рішення щодо пропуску;

• у випадку перевезення зброї за межі України працівник ЛВВС записує у двох примірниках акта поруч із своїм підписом "Ввезення/вивезення - дозволяється" та узгоджує вивезення зброї з працівниками контролю за безпекою польотів;

• перший примірник акта про передачу залишається в митниці та затверджується начальником митниці, а другий - разом довільними документами передається до ЛВВС;

• перші примірники формуються митницею в окрему справу для складання звітності та подальшого звіряння з обліковими даними ЛВВС за дорученням керівництва митниці та міліції.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.