Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД)

Функціонування економіки будь-якої країни неможливо без експорту/імпорту декількох тисяч найменувань товарів, внаслідок чого виникає необхідність існування переліку різноманітних товарів у систематизованій формі. Таким переліком, або списком, є Гармонізована система опису і кодування товарів, котра на поточний період найбільш розповсюджена в світі.

Постановою РМ СРСР від 12.08.1988р. № 1004 "О введении в СССР Гармонизированной системы описания и кодирования товаров" був здійснений поштовх до розуміння нових принципів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. До цього в країні існувала практика перепуску товарів, яка грунтувалась на тому, хто є суб'єктом зовнішньоторговельної угоди, тоді як в нових умовах головним критерієм став виступати об'єкт такої угоди, тобто конкретний товар. Інструментом регулювання при цьому виступає Гармонізована система опису і кодування товарів.

Правила використання Гармонізованої системи (ГС), основний текст з примітками, що мають юридичну силу, а також пояснення до товарної номенклатури (ТН) Дозволяють з досить високим ступенем надійності описати товар і призначити йому відповідний код. Отже, ГС дозволяє визначити класифікаційну приналежність будь-якого товару.

Поряд з митною службою ГС використовує також статистична служба; вони застосовують систему опису і кодування під час операцій, що пов'язані з експортом/імпортом товарів, а також для інших цілей.

Під час укладання угод будь-яка країна-член конвенції про ГС-використовує зрозумілі всім сторонам угоди терміни або назви

товарів, що значно полегшує подальшу процедуру пропуску товарів через митний кордон. Разом з тим ця обставина обумовлює проблему точного перекладу положень ГС.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.