Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Державна служба експортного контролю

Важливим аспектом митної політики України є здійснення заходів по виконанню міжнародних зобов'язань нашої держави щодо розповсюдження зброї військових зразків, технологій подвійного призначення, ряду стратегічних товарів. Подібний контроль здійснюється відповідно до існуючих міжнародно-правових угод та і в рамках санкцій з боку світового співтовариства щодо окремих держав-порушників певних міжнародно-правових норм та принципів, як-от, наприклад, ембарго яке встановлюється ООН. Здійснення контролю над міжнародними передачами названих груп товарів та його ефективність є важливими факторами, які впливають на рівень національної безпеки держави, в тому числі і у військовій сфері. Контроль та видачу дозволів на експорт певних видів товарів військового та стратегічного призначення здійснюється Державною службою експортного контролю (Держекспортконтроль), яка є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінекономіки і підпорядковується йому.

Основними завданнями Держекспортконтролю є:

- участь у межах своєї компетенції у реалізації державної політики в галузі експортного контролю щодо забезпечення інтересів національної безпеки, додержання міжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних озброєнь;

- реалізація заходів, спрямованих на встановлення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

- виконання відповідно до законодавства дозвільно-реєстраційних функцій в галузі експортного контролю.

Держекспортконтроль відповідно до покладених на нього завдань: видає в установленому порядку суб'єктам підприємницької діяльності дозволи або висновки на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вирішує питання щодо скасування або зупинення дії цих дозволів (висновків); видає міжнародні імпортні сертифікати та інші документи, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях; проводить реєстрацію юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю; розробляє та подає в установленому порядку на затвердження проекти нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у галузі експортного контролю; здійснює заходи щодо запобігання правопорушенням у галузі експортного контролю; виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Керівництво Державною службою експортного контролю складається з голови та трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки. Утворюється також колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів Держекспортконтролю, склад якої затверджується міністерством економіки. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держекспортконтролю.

При державній службі експортного контролю створюється Міжвідомча рада з питань експортного контролю (далі — Міжвідомча рада), яка є міжвідомчим дорадчим та консультаційним органом. Основним завданням Міжвідомчої ради є забезпечення прийняття Держекспортконтролем узгоджених рішень з окремих питань здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також вирішення питань у галузі експортного контролю, які потребують оперативного узгодження на міжвідомчому рівні.

До складу Міжвідомчої ради входять уповноважені представники від Міністерства Закордонних Справ, Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Служби Безпеки України, Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони, Апарату Ради Національної Безпеки та Оборони, Державної Корпорації "Укрспецекспорт". На засідання Міжвідомчої ради за рішенням Голови Держекспортконтролю можуть також бути запрошені представники міністерств та інших органів виконавчої влади, які не є членами Міжвідомчої ради, а також представники суб'єктів підприємницької діяльності з питань, що їх стосуються.

Міжвідомча рада очолюється першим заступником Голови Держекспортконтролю. За результатами розгляду питань на засіданнях Міжвідомчої ради Держекспортконтроль складає протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами ради, її головою та секретарем. Оформлений та підписаний протокол засідання Міжвідомчої ради розглядається та затверджується Головою Держекспортконтролю.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.