Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Особливі види мита

В окремих випадках окрім загальних видів мит до деяких товарів можуть застосовуватися особливі види мит, ставки яких визначаються окремо в кожному випадку. До таких мит відносяться: спеціальні, компенсаційні, антидемпінгові (ст. 11 — 14 Закону України "Про єдиний митний тариф"). Ці види мит є особливим різновидом тарифних бар'єрів, близьким за своєю природою до загального мита. У той же час ці різновиди мит є відмінними від загального мита в тому, що основний елемент цього мита — його ставка — встановлюється для кожного конкретного випадку окремо, тобто носить персоніфікований, індивідуальний характер. Останнє є причиною того, що подібні види мит дуже часто відносять до групи нетарифних засобів регулювання. На нашу думку самі по собі ці мита все ж таки необхідно відносити до тарифних засобів. На це прямо вказує і Закон Про Єдиний митний тариф називаючи спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито особливими видами мит, так само і класифікація прийнята в рамках ГАТТ/COT називає ці засоби тарифними і державам учасникам вони пропонуються як один з варіантів заміни нетарифних засобів. І дійсно, спеціальні види мит носять податковий характер, вони не є платою за послуги або різновидом штрафу. Головним характерними елементами що вказує на тарифний характер цих засобів є опосередкованість регулюючого впливу який здійснюється через економічні механізми.

Персоніфікований, індивідуальний характер цих видів мит обумовлюється передусім процедурою їх застосування, яка включає проведення компетентними органами спеціального, антидемпінгового та компенсаційного розслідувань яке представляє собою суто адміністративну процедуру для забезпечення якої на попередньому етапі застосовуються тимчасові кількісні обмеження. Саме адміністративну процедуру проведення спеціального, антидемпінгового та компенсаційного розслідувань в даному випадку необхідно відносити до групи нетарифних засобів. Результатом цієї процедури є прийняття рішення про необхідність застосування особливих видів мит.

Спеціальне мито застосовується:

• як засіб захисту українських виробників;

• як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України у обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

• як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

• як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси України.

Антидемпінгове мито застосовується:

• відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

• у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Компенсаційне мито застосовується:

• відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

• у разі вивезення за межі митної території України товарів для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Крім названого індивідуального характеру цих мит треба зазначити, що подібні особливі мита застосовуються не просто по факту демпінгу або субсидованого імпорту, а при наявності або загрозі наявності негативних наслідків подібних дій. Тобто, лише в тих випадках, коли імпорт або експорт відповідних товарів та інших предметів, або дії іноземних держав та іноземних або національних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності завдає або може завдати шкоди національним економічним або політичним інтересам України, або правам та законним інтересам національних товаровиробників та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

У механізмі застосування спеціальних, антидемпінгових та компенсаційних мит найяскравіше відбивається сутність такого явища як митна політика, котра будується на узгодженні інтересів та компромісі. На це прямо вказує Закон "Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну"1, згідно з яким і проводяться відповідні розслідування. Стаття 17 цього Закону вимагає враховувати фактори національного інтересу при застосуванні спеціальних заходів щодо імпорту. Зокрема, передбачається, що спеціальні заходи можуть не застосовуватися, якщо Комісія за поданням Міністерства, враховуючи всю отриману інформацію, зробить точний висновок про те, що застосування таких заходів суперечить національним інтересам. Таким чином, формально протиправні дії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у певних випадках такими можуть і не вважатися.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.