Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Ембарго

Іншим специфічним торгівельним бар'єром є ембарго, тобто заборона або обмеження на торгівельні відносини з певною країною, або на експорт до неї певного виду товару (наприклад, зброї, військової техніки). Як правило, ембарго є частиною міжнародно-правових санкцій щодо країн, які порушують свої міжнародно-правові зобов'язання, порушують права людини в середині країни, ведуть агресивну зовнішню політику. Рішення про застосування ембарго як міжнародно-правової санкції приймається міжнародними організаціями (ООН, Радою Європи, НАТО та ін.) і є обов'язковим для виконання всіма їх членами. Ембарго також може застосовуватися окремими державами.

Указом Президента України, встановлено Положення "Про порядок забезпечення виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення або скасування ембарго на експорт товарів". Згідно з цим Положенням Міністерство закордонних справ України у триденний строк після прийняття відповідного рішення Радою Безпеки ООН повинно інформувати про нього Кабінет міністрів, Державну службу експортного контролю, Мінекономіки та Секретаря ради національної безпеки і оборони України. Після цього ДСЕК та Мінекономіки в п'ятиденний строк розробляють пропозиції щодо номенклатури товарів експорт яких підпадає під дію ембарго і передають його до Міністерства зовнішніх справ, яке готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів який погоджує з Мінекономіки, Міноборони, МВС, Мінтрансом, Мінфіном, Мінюстом, ДСЕК, СБУ, Держкомітетом у справах охорони державного кордону, Держмитслужбою. Постанова Кабінету Міністрів щодо встановлення або скасування ембарго повинна бути прийнята у місячний строк після прийняття відповідного рішення Радою Безпеки ООН.

Президент України також може встановлювати додаткові обмеження на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Пропозиції щодо встановлення або скасування таких обмежень за поданням Міністерства закордонних справ розглядаються Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами та вносяться нею на розгляд Президента. Кабінет Міністрів не пізніше як через два місяці після прийняття Президентом України акту щодо встановлення або скасування обмежень узгоджує із зацікавленими міністерствами та відомствами та видає постанову про затвердження номенклатури товарів, експорт яки підпадає під обмеження. Додержання обмежень забезпечується відповідно до порядку здійснення державного експортного контролю в Україні.

У разі потреби Кабінет міністрів розглядає пропозиції щодо забезпечення відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності шкоди завданої зупиненням дії зовнішньоекономічних договорів із суб'єктами господарської діяльності держав, стосовно яких встановлено ембарго або встановлено обмеження. Суб'єкти ЗЕД та посадові особи, які порушують ембарго, або встановлені обмеження несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.