Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Добровільне обмеження експорту

До групи специфічних торгівельних бар'єрів також відносять два інструмента міжнародно-правового характеру. По-перше, це так звані угоди щодо добровільного обмеження експорту. У цьому випадку, квоти що захищають внутрішній ринок, встановлюються не країною-імпортером, а країною-експортером, яка сама бере на себе обов'язок обмежити свій експорт. Як правило, подібні заходи приймаються під політичним тиском з боку країни-імпортера або загрозою застосування країною-імпортером антидемпінгових чи інших спеціальних заходів протекціоністського характеру для захисту національних виробників. Практика застосування подібних угод виникла в 70-ті pp. і на сьогодні укладено декілька десятків подібних угод, які обмежують експорт автомобілів, сталі, телевізорів, текстильних виробів тощо, головним чином з Японії та нових індустріальних країн до США та країни ЄС.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.