Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Особливості адміністративних процедур

До особливостей адміністративних процедур слід також віднести вимоги щодо реєстрації зовнішньоекономічних контрактів у Міністерстві економіки України та відділах зовнішньоекономічних зв'язків облдержадміністрацій, обліку у внутрішніх митницях тощо.

Головним інструментом забезпечення захисної функції митної політики виступає дозвільна система контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів через митний кордон України, яка базується на адміністративних заборонах щодо переміщення певних видів товарів через митний кордон без отримання спеціальних дозвільних документів уповноважених державних органів. Основою для застосування подібних заходів є норма ст. 51 МКУ, яка, зокрема, визначає, що: "ввіз в Україну, вивіз з України та транзит через її територію товарів та інших предметів окремих видів можуть бути заборонені або обмежені законодавством України".

Конкретний перелік товарів, заборонених або обмежених до пропуску через митний кордон України, визначається Верховною Радою і регулюється цілим рядом законодавчих актів, зокрема: МКУ (ст. 74), Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність "(ст. 20), Постановою Верховної Ради "Про право власності на окремі види майна" тощо.

Цей перелік, зокрема, складають:

• зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї;

• наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу;

• сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища, крім випадків, передбачених законодавством України;

. друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії на носіях інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані й образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей насильства, війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її незалежності, державного суверенітету, продукція порнографічного характеру;

• предмети, ввезення, вивезення або транзит яких заборонені відповідно до чинного законодавства України.

До вивозу з митної території України, крім названих предметів, заборонені:

• витвори мистецтва, культурні та історичні цінності та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

• анульовані цінні папери.

А до транзиту через митну територію України:

• літальні апарати, їх частини, прилади та спорядження до них;

станки і машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них.

Експорт, імпорт або транзит подібних товарів або підлягає ліцензуванню як специфічний вид підприємницької діяльності, або здійснюється лише за спеціальним дозволом відповідних міністерств та відомств. Зокрема, важливе місце в системі адміністративного контролю за експортом посідає державний експортний контроль, який представляє собою комплекс дій, що здійснюють державні органи з метою забезпечення контролю за міжнародними передачами озброєння, військової і спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, устаткування і технологій, що можуть бути використані для їх виготовлення, з метою гарантування національної безпеки і виконання Україною міжнародних зобов'язань із нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння. Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких видів товарів здійснюються відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України, згідно з Указом Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади", покладена на Міністерство економіки України.

Пункт 2.1. Тимчасового положення про порядок пропуску товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України, зокрема, встановлює, що товари суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, за винятком товарів, ввезення яких в Україну та вивезення з України заборонено, або випадків повної чи часткової заборони на здійснення зовнішньоекономічних операцій, підлягають пропуску за умови подання дозволу уповноважених державних органів у випадках, якщо товар підлягає контролю цих органів. Пунктом 2.1.4 цього положення визначено суб'єктний склад органів, уповноважених на видання дозвільних документів. Вони видаються:

• органами МВС України — на зброю, боєприпаси, вибухові, сильнодіючі та отруйні речовини;

• органами Міністерства зв'язку — на радіоелектронні засоби та високочастотні пристрої;

• закладами Міністерства культури і мистецтв — на культурні цінності при їх вивезенні за кордон;

• закладами Міністерства охорони здоров'я України — на ліки, медичні препарати нa джерела іонізуючого випромінювання; комісією по новій медичній техніці Міністерства охорони здоров'я України — при вивезенні медичного інструментарію (крім приладів та апаратури), що виготовляються в Україні.

Шляхом обмеження або заборони переміщення через митний кордон тих чи інших товарів відбувається: регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з економічною політикою держави, її зобов'язаннями в рамках міжнародних договорів та угод, в тому числі таких, як ембарго на поставки зброї до "гарячих точок"; контроль за розповсюдженням ракетних та ядерних технологій, зброї масового знищення, боротьба з незаконним оборотом наркотиків.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.