Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

ЮНКТАД

У рамках Генеральної асамблеї ООН діє постійний орган — Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку — ЮНКТАД. У рамках своєї діяльності вона розглядає питання щодо лібералізації міжнародної торгівлі, митної співпраці, зокрема питання скорочення та ліквідації нетарифних бар'єрів тощо. У рамках цієї організації було розроблено та введено Загальну систему преференцій, зміст якої полягає в наданні промислово розвинутими країнами односторонніх поступок країнам, що розвиваються, для полегшення доступу товарів з останніх на їх внутрішній ринок. Подібна система розглядається як засіб допомоги країнам, що розвиваються.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.