Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Функції митних органів в Україні

Сучасна митна служба посідає визначне місце в політико-економічній діяльності держави. Вона забезпечує реалізацію фіскальної, правоохоронної та регулюючої функцій. Загалом організацією митної справи займаються багато органів державної влади.

Згідно з Митним кодексом України митні органи України розв'язують такі головні завдання:

- захист економічних інтересів України;

- забезпечення ,в межах своєї компетенції економічної безпеки країни;

- участь у розробці митної політики України і реалізація цієї політики;

- контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

- забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;

- використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

- удосконалення митного контролю й оформлення товарів та інших предметів, що переміщаються через митний кордон України;

- комплексний контроль разом із Національним банком України за валютними операціями;

- здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон країни;

- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

- співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн, а також із міжнародними організаціями з питань митної справи;

- ведення митної статистики.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.