Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік інших коштів

Рух і наявність коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування і т.ін., оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази, У митних марках, у бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах, обліковуються на рахунку 33 "Інші кошти", який роз поділяється на субрахунки:

• Субрахунок 331 "Грошові документи в національній валюті";

• Субрахунок 332 "Грошові документи в іноземній валюті";

• Субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"-

• Субрахунок 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

На субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" обліковуються грошові документи установи (талони на бензин, мазут, продукти харчування, путівки та інше) в національній валюті.

На субрахунку 332 "Грошові документи в іноземній валюті" ведеться облік грошових документів в іноземній валюті.

На субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.На субрахунку 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 33, а перерахування — за кредитом.Синтетичний облік інших коштів ведуть в книзі "Журнал-головна" форми №308.

Аналітичний облік за кожним виставленим акредитивом ведуть на картках форми №292-а (у книзі форми №292); лімітованих чекових книжок — у накопичувальній відомості з розрахунків чеками з лімітованих книжок форми №323 (меморіальний ордер №4); грошових документів, крім бланків трудових книжок і вкладишів до них, — за видами на картках форми №292-а (у книзі форми №292); бланків трудових книжок і вкладишів до них — у книзі форми №449.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.