Рибалко Історія України (частина перша) (1995)

РОЗДІЛ 2. СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ. КИЇВСЬКА РУСЬ (VI — ПОЧАТОК XII СТ.)

РОЗДІЛ 2. СХІДНІ СЛОВ'ЯНИ. КИЇВСЬКА РУСЬ (VI — ПОЧАТОК XII СТ.)