Опря Фінансове право (2004)

Зміст підручника

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ КУРСУ

ПРОГРАМА КУРСУ

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Модуль 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

1. Фінанси як економічна та юридична категорія

2. Фінансова політика держави як предмет фінансового права

3. Фінансова система України та її складові

4. Система і правове положення органів влади, що здійснюють фінансову діяльність держави

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

1. Поняття фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

2. Фінансове право в системі права України

3. Система і джерела фінансового права

4. Фінансове право і наука фінансового права

5. Фінансово-правові норми

6. Фінансово-правові відносини: зміст, особливості, види та суб'єкти

Тема 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1. Суть і призначення фінансового контролю

2. Форми і методи фінансового контролю

3. Організація та органи фінансового контролю

Модуль 2

Розділ 1. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ

Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

1. Поняття і роль бюджету

2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини

3. Бюджетний устрій та бюджетна система України

4. Бюджетна класифікація

Тема 5. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

1. Поняття бюджетних повноважень

2. Розпорядники бюджетних коштів і бюджетні призначення

3. Правові засади організації міжбюджетних відносин

Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу

2. Порядок складання проекту бюджету, його розгляду і прийняття

3. Виконання Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування

4. Облік та звітність про виконання Державного бюджету України

Модуль 3

Розділ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Тема 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Тема 8. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

1. Податкове право і податкові правовідносини

2. Податки: поняття, значення та функції. Принципи оподаткування

3. Джерела податкового права

4. Елементи податкового закону

5. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення

6. Інститут податкового примусу

7. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства

8. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

9. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 9. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

1. Поняття, функції та види державного кредиту

2. Державний борг

3. Правовідносини України з іноземними державними і міжнародними фінансово-кредитними установами в області державного кредиту

4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів Ук¬раїни

Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1. Поняття і функції страхування

2. Основні галузі і види страхування

3. Відносини у сфері страхування, що регулюються фінансовим правом

Модуль 4

Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Тема 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

1. Поняття державних видатків, їх особливості і принципи фінансування

2. Поняття та принципи бюджетного фінансування

Тема 12. ПРАВОВІ ОСНОВИ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

1. Кошторис як індивідуальний фінансово-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування

2. Додержання фінансової дисципліни

3. Порядок фінансування соціально-культурних заходів

4. Порядок фінансування видатків на національну оборону

5. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування

Модуль 5

Розділ 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН,

ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Поняття банківської системи та банківської діяльності

2. Банківське право: предмет, метод, банківські правовідносини та банківське законодавство

Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

1. Правове регулювання грошового обігу в Україні

2. Правове регулювання інституту банківського рахунку

3. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил

4. Правове регулювання безготівкових розрахунків

Тема 15. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття валюти та валютних операцій

2. Організація валютного регулювання

3. Правовий режим валютного контролю

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ТА ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Тема 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 1. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ

Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Тема 5. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

Модуль 3

Розділ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Тема 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Тема 8. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Тема 9. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

Модуль 4

Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тема 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

Тема 12. ПРАВОВІ ОСНОВИ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО РЕЖИМУ ФІНАНСУВАННЯ

Модуль 5

Розділ 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

Тема 15. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

ЛІТЕРАТУРА