Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Поняття функціональної структури митної служби

Як будь-яке галузеве відомство, митна система має певні особливості. Ці особливості визначаються функціями, покладеними на митну систему, і технологіями їх реалізації. У цьому полягає унікальність митної системи, оскільки всі державні функції даного напрямку об'єднані в одне відомство.

Функціональна структура органу митної служби - це сукупність різних видів, напрямів діяльності, які обумовлені метою та основними завданнями, а також сукупність функцій його ланок (підрозділів) та функціональних обов'язків їх працівників.

Функції та структура - два нерозривно взаємопов'язані та взаємообумовлені боки єдиного цілого - організації системи управління, котрі виступають відповідно як зміст і форма процесу управління.

Функціональна структура органів митної служби визначена і сформульована відповідно до напрямків митної політики та нормативно закріплена в різних нормативно-правових актах.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.