Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Зв'язки у системі митної служби

Для управління соціальною системою загальне уявлення про її компоненти, елементи і їх взаємозв'язки має важливе теоретичне й методологічне значення. Від того, які і в якому порядку в управлінську систему включаються управлінські прояви, як вони співвідносяться між собою і реально взаємодіють, залежить майже все, що асоціюється з управлінням в соціальній системі. Насамперед важливий взаємозв'язок суб'єкта управління з керованою суспільною системою, що охоплює структуру взаємозв'язків керівної системи з керованими об'єктами.

На сьогодні серед фахівців немає єдиної думки стосовно видів зв'язків між елементами структури органу державної влади.

У системі митної служби потрібно виділити комунікаційні, матеріальні й енергетичні зв'язки.

Аналіз матеріально-енергетичних зв'язків у митній службі природно пов'язувати з аналізом системи його матеріально-технічного забезпечення. Відзначимо, що матеріальні зв'язки хоча й можуть ізоморфно описуватися інформаційними, але не вичерпуються ними.

Зв'язки виражають взаємодію, обмін енергією, інформацією та речовиною між двома елементами. Опишемо структуру митниці як системи, враховуючи її елементи і зв'язки між ними.

Виходячи з того, що комунікація є предметом управлінської діяльності, відзначимо найважливішу роль комунікаційних зв'язків в управлінні митною службою, які з'єднують між собою всі елементи системи митної служби.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.