Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Зовнішньосистемний контроль

Специфіка контролю визначається специфікою покладених на державні органи різного статусу завдань і функцій щодо реалізації державної політики у певній сфері життя суспільства.

В.М. Гаращук виділяє чотири основні напрямки, за якими здійснюється контроль у сфері державного управління, а саме: а) відомчий (або внутрішньовідомчий) контроль; б) міжвідомчий контроль; в) надвідомчий (або позавідомчий) контроль; г) громадський контроль.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.