Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Організація роботи служб документаційного забезпечення управління в митній службі

У системі митної служби загальні правила документування управлінської діяльності, регламентація порядку роботи з документами при їх утворенні, надходженні, відправленні чи переданні до архіву встановлено Інструкцією з діловодства в митній службі України, затвердженою наказом Держмитслужби від 28.12.2002 р. №747 ( зі змінами та доповненнями).

Здійснення діловодства в митних органах покладається:

- у центральному апараті Держмитслужби України

- на Управління справами;

- в органах митної служби;

- на загальні відділи, групи документаційного забезпечення.

Загальне керівництво роботою діловодних служб здійснюють керівники органів. Робота діловодної служби регламентується положенням про неї, яке розробляється на основі положення про орган митної служби та інструкції з діловодства в митній службі і затверджується наказом органу митної служби.

Діяльність працівників діловодної служби регламентується посадовими інструкціями, котрі розробляються керівником діловодної служби.

Основні завдання діловодної служби:

- установлення єдиного порядку документування й роботи з документами в митному органі на основі використання сучасних засобів обчислювальної техніки;

- автоматизація технологій роботи з документами;

- зменшення обсягів документообігу.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.