Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Фінансовий леверидж

Розраховуєтьсяде ЕФЛ - ефект фінансового левериджа, що по- лягає в прирості коефіцієнта рентабельності власного капіталу, %;

КВРа ~ коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового прибутку до середньої вартості активів), %;

Вк - середній розмір відсотків за кредит, що сплачуються підприємством за використання позикового капіталу, %;

Пк - середня сума позикового капіталу, що використовується підприємством;

ВК - середня сума власного капіталу підприємства;

Чпп- ставка податку на прибуток, %.Розглядаючи приведену формулу

ефекту фінансового левериджа, можна виділити три основні складові:

- податковий коректор фінансового леве

(1-Спп), який показує, якою мірою виявляється ефект фінансового левериджа в зв’язку з рівнем оподаткування прибутку;

- диференціал фінансового левериджа

(КВРа - Вк), який характеризує різницю коефіцієнтом валової рентабельності активів середнім розміром відсотка за кредит;

- коефіцієнт фінансового левериджа (ПК/ВК) який характеризує суму позикового капіталу використовується підприємством, з розрахунку на одиницю власного капіталу.

Виділення цих складових дозволяє цілеспрямовано управляти ефектом фінансового левериджа, процесі фінансової діяльності підприємства.

Податковий коректор фінансового леверид* практично не залежить від діяльності підприємства, оскільки ставка податку на прибуток встановлюється законодавством. Разом з там в процесі управління фінансовим левериджем диференційований податковий коректор може бути використаний в наступних випадках:

- якщо за різними видами діяльності підприємства встановлені диференційовані ставки оподаткування прибутку;

- якщо за окремими видами діяльності підприємство використовує податкові пільги щодо прибутку;

якщо окремі дочірні фірми підприємства здійснюють діяльність у вільних економічних країнах, де діє пільговий режим оподаткування прибутку.

При негативному значенні диференціала фінансового левериджа використання підприємством позикового капіталу дає негативний ефект.

Коефіцієнт фінансового левериджа є тим важелем, який мультиплікує (змінює пропорційно мультиплікатору або коефіцієнту) позитивний або негативний ефект, що отримується за рахунок відповідного значення його диференціала. коефіцієнта фінансового левериджа буде викликати ще більший приріст коефіцієнта рентабельності ного капіталу, а при негативному значенні диференціала приріст коефіцієнта фінансового левериджа буде призводитиме до ще більшого темпу

коефіцієнта рентабельності власного капіталі

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.