Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Умови успішної державної антикризової інвестиційної стратегії

Державна антикризова інвестиційна стратегія 'може бути успішною за наступнимиумовами:

- політична і соціально-економічна стабільність

- стабільність і визначеність в законодавстві

особливо в податковому;

- зниження темпів інфляції, оскільки інвестиції на тривалий термін неможливі при високих відсоткових ставках за банківськими внесками, не минучих в періоди високої інфляції. Стійкість національної валюти - обов’язкова умова і наслідок ефективного розвитку виробництва;

- створення ринкової інфраструктури.

При розробці антикризової інвестиційної стратегії на рівні держави необхідно враховувати реальні умови і не приймати бажане за дійсність. Реальністю є інвестиційний спад, що почався в кінці 80-х - на початку 90-х років XX сторіччя. Оскільки тут діє принцип мультиплікатора, то протягом декількох років неминучий інвестиційний спад, що наростає.

Розглянемо на прикладі більш детально дію мультиплікатора (множника), суть якого в тому, що збільшення первинного інвестування, наприклад на 100 млрд грн., призводить до подальших інвестицій і багаторазового збільшення інвестицій взагалі по економіці (табл. З).Даний процес збільшення інвестицій по всіх галузях економіки буде тривати доти, доки не будуть

Приклад дії мультиплікатора

ПритокВідтак
Держава початково інвестує100
Це забезпечує в i-ту галузь100
При норм/ заощаджень 10%90
Зростання прибутків в галузі і81
Витрати в галузі72,9
розподілені всі прибутки. Внаслідок дії принципу мультиплікатора первинні інвестиції в 100 млрд грн. викличуть потоки інвестицій загалом по народному господарству в 1000 млрД- грн.:де К - мультиплікатор;

S - гранична схильність до заощаджень;

С - гранична схильність до споживання.

Якщо гранична схильність до споживання меншає і зростає схильність до заощаджень, то загальний обсяг інвестицій при первинному швееггуваїяа в 100 млрд грн. поменшає. Наприклад, при S, рівному 0,25, обсяг інвестицій становитиме тільки 400 млрд- грн., а при S, рівному 0,5 - 200 млрд грн., ясно з формули.

У нашому прикладі перлвиніїі інвестиції в 100 млрд грн. привели до подальших інвестицій додатково на 900 млрд грн. Будь-яке капітало

вкладення витрачає частину свого прибутку на придбання споживчих товарів, збільшення попиту на які активізує інші виробничі процеси, оскільки примусить підприємців збільшити виробництво товарів, тобто розширити свої підприємства тим самим стимулюється попит на капітальні вкладення (на обладнання, сировину і т. п.), що викличе повторну зайнятість і зростання политу.

Однак, щоб цс сталося, тобто виникла похідна зайнятість, необхідно, щоб фінансування громадських робіт привело до чистого збільшення суспільного попиту на споживчі товари. Де означає, що фінансування повинно проводитися за рахунок державного боргу, а не оподаткування оскільки зростання оподаткування скорочує купівельну здатність населення. Крім того, необхідна друга умова - більш або менш стійкий рівень цін, оскільки зростання їх також спричинить скорочення купівельної здатності населення і сприятиме інвестиційному спаду.

Необхідно враховувати, що не може бути миттєвого ефекту, оскільки потрібний час для того, щоб розповсюдився ефект витрати або ефект первинних інвестицій.

Інвестиційний спад в Україні розвивається по наростаючій, оскільки:

- мультиплікатор діє зі знаком мінус, тобто скорочення інвестицій на 100 млрд грн. в одній галузі по ланцюгу спричинить скорочення інвестицій у всіх галузях економіки: скорочуються платоспроможний попит населення, обсяги виробництва, зайнятість -

і скорочується платоспроможність попиту. У цьому ж напрямі діють підвищення податків і зростання цін. У результаті - лавиноподібний інвестиційний спад, подолати який повинна державна антикризова інвестиційна політика. Положення загострюється і тим, що схильність до заощаджень в періоди криз скорочується. Наприклад, якщо схильність до заощаджень становитиме тільки 5%, то вилучення інвестицій на 100 млрд грн. в одній галузі неминуче приведе до зниження інвестицій загалом по економіці на 2000 млрд грн. (100 х 1/0,05).

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.