Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

3.3. Місце декларування та митного оформлення товарів

Статтею 71 Митного кодексу України визначено, що митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України резидентами України (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований цей резидент.

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України Кабінетом Міністрів України прийнято постанову "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" від 23.04.2003 № 584.

Ураховуючи особливості здійснення окремих зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також потребу створення сприятливих умов для підприємств, митне законодавство в окремих випадках передбачає можливість вибору суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності місця митного оформлення товарів. Статтею 71 Митного кодексу України встановлено, що у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.

Порядком визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, передбачено, що за письмовим зверненням резидента та письмовим погодженням між митним органом, у зоні діяльності якого він розташований, і митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню, або митним органом у пункті пропуску через державний кордон України за місцем вивезення цих товарів митне оформлення товарів може здійснюватися відповідно митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, або митним органом у пункті пропуску через державний кордон України за місцем вивезення товарів.

У цьому разі резидент подає митному органу, у зоні діяльності якого він розташований, лист про потребу погодження здійснення митного оформлення товарів, що піддають вивезенню, з митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари або митним органом у пункті провадження через державний кордон України за місцем вивезення товарів.

Порядок розгляду та прийняття митними органами погодженого рішення з цього питання визначається Держмит-службою України.

Митне оформлення товарів, що вивозяться з України нерезидентами, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню.

Товари, що ввозяться в Україну резидентами, крім товарів, переміщуваних через територію України в митному режимі транзиту, підлягають митному оформленню митним органом, у зоні діяльності якого розташовані ці резиденти. За бажанням резидента та за письмовим погодженням з митними органами митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, може здійснюватися митним органом, у зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів, або митним органом у пункті пропуску через митний кордон України за місцем ввезення цих товарів.

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну нерезидентами, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований одержувач товарів.

Митне оформлення транспортних засобів, що використовуються резидентами та нерезидентами для переміщення товарів через митний кордон України, здійснюється разом із цими товарами, за винятком морських, річкових і повітряних суден, митне оформлення яких здійснюється в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або відправлення з митної території України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту здійснюється митним органом у пункті пропуску через державний кордон України за місцем увезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.

На підставі письмового звернення резидента чи нерезидента та рішення відповідного митного органу митне оформлена товарів і транспортних засобів може здійснюватися поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митних органів. Порядок прийняття такого рішення митним органом установлюється Держмитслужбою України.