Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.5. Митний склад

Митний склад — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання та інших об межень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного вивезення за межі митної території України (стаття 212 Митного кодексу України).

Для зберігання товарів у митному режимі митного складу використовуються спеціально обладнані приміщення, резервуари, майданчики — митні ліцензійні склади. Такі склади на- лежать суб'єктам господарської діяльності, що надають послуги зі зберігання товарів, які перебувають під митним контролем, і мають на те відповідну ліцензію відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов.

Розміщення товарів на митний ліцензійний склад здійснюється на підставі договору зберігання, укладеного між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності й власником складу, а також зовнішньоекономічного договору, товаросупровідних та інших необхідних документів. Позитивним моментом у використанні митних ліцензійних складів є те, що імпортні товари зберігаються на них без стягнення мита, інших податків, без застосування до цих товарів заходів нетарифного регулювання и інших обмежень. Товари (крім підакцизних), увезені на митну територію України, можуть зберігатися на митному ліцензійному складі строком до трьох років. Строк зберігання підакцизних товарів, увезених із-за меж митної території У країни (крім товарів, заборонених до розміщення на митних ліцензій них складах), не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей митний режим.

По закінченні строку зберігання ввезених із-за меж митної території України товарів на митному ліцензійному складі вони повинні бути заявлені до іншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межі України та розміщуються на митному ліцензійному складі, можуть зберігатися в митному режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення цього строку такі товари повинні бути вивезені за межі митної території України. На виконання частини першої статті 213 та частини другої статті 215 Митного кодексу України Урядом затверджено перелік товарів, які не можуть поміщатися в митний режим митного складу, та перелік і порядок проведення операцій з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу (постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування режиму митного складу" від 12.12.2002 № 186). До цих товарів належать:

• товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;

• товари, строк або використання яких закінчився;

• транзитні підакцизні товари;

• товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;

• живі тварини;

• електроенергія та газ;

• товари, що надходять на адресу приватних осіб;

• спирт і алкогольні напої за кодами 2203 00, 2204—2208 згідно з УКТЗЕД;

• тютюнові вироби за кодами 2402 10 0000, 2402 20 1000, 2402 20 90, 2403 10 1000, 2403 10 9000, 2403 99 1000 згідно з УКТЗЕД;

• давальницька сировина, закуплена на митній території України.

Щодо операцій, які можуть здійснюватися з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу, то цією постановою передбачено проведення таких операцій:

1) для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму зберігання; сушіння (у тому числі зі створенням потоку тепла); фарбування; захист від корозії; боротьба із шкідниками; інвентаризація;

2) за окремим (разовим) дозволом митного орган: по дрібнення партій; формування відправлень; сортування; пакування; перепакування; маркування; навантаження; вивантаження; перевантаження; тестування.

Зазначені операції можуть бути включені до процедур організації митного режиму — митний склад, що розробляється власником митного ліцензійного складу та затверджується митним органом.

На проведення операцій, зазначених у пункті 2, начальником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви власника товару або вповноваженої ним особи, у тому числі власника митного ліцензійного складу за відповідним дорученням, надається окремий (разовий) дозвіл. На проведення операцій з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу, окремий (разовий) дозвіл оформлюється як резолюція "Дозволено", що накладається начальником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою на обох примірниках заяви. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи. У разі прийняття рішення про відмову в проведенні операцій начальник митного органу або вповноважена цим посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови відповідно до законодавства. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи. Перший примірник заяви з резолюцією начальника митного органу або вповноваженої ним посадової особи зберігається в митному органі, другий — видається заявникові (уповноваженому представнику заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення).

Необхідність присутності вповноважених посадових осіб митного органу під час проведення операцій з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу, визначається

начальником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою. Усі операції, що проводяться з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу, не повинні змінювати характеристик, за якими товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД. Сформована на митному ліцензійному складі партія товарів декларується відповідно до Основних правил інтерпретації УКТЗЕД.