Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

4.4. Технічне забезпечення здійснення платежів

Другий особливо важливий елемент платіжної системи - технічне забезпечення здійснення платежів. На сьогодні діють електронні системи, які надають можливість передавати платежі між рахунками, а також здійснювати виплати і зараховувати надходження у режимі

реального часу.

Впровадження казначейської форми касового виконання Державного бюджету України можливе за умов застосування сучасних інформаційно-обчислювальних технологій, що передбачають комплексне використання комп’ютерної техніки та програмних продуктів. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність розробки та затвердження програми їх створення з визначенням етапів, термінів, обсягів та джерел фінансування.Нинішній стан охоплення казначейськими функціями, враховуючи інформаційну насиченість системи, її багаторівневу ієрархічну структуру, функціональну складність та необхідність роботи практично в реальному режимі часу синхронно з банківською системою, стало можливим завдяки проведеній значній роботі з автоматизації інформаційно-обчислювальних процедур.

Головне та регіональне управління Державного казначейства функціонують на даний час на достатньо високому рівні автоматизації, чого у зв’язку з недостатнім фінансуванням не можна сказати про значну кількість районних та місцевих відділень.

Назріла нагальна необхідність у створенні єдиної державної системи передачі даних з високим ступенем надійності та власною системою захисту інформації.