Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

7.3 Державне регулювання бюджетного обліку

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється в Україні з метою:

• створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

• удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів визначає Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Регулювання з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші

нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється Державним казначейством України.

Облік використовує грошову систему країни, в якій він функціонує. Важливою проблемою операцій, що виходять за національні кордони, є переведення фінансової інформації з однієї грошової системи до іншої.

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” ведення бюджетного обліку та складання фінансової звітності здійснюється у грошовій одиниці України, тобто гривні.

Облік виконання бюджету здійснюють ті органи, на які покладено функції його виконання. Органи Державного казначейства здійснюють облік виконання Державного бюджету та складають звітність про його перебіг.

Облік виконання бюджету в органах казначейства ведеться за такими розділами:

• облік ресурсів бюджету;

• облік доходів;

• облік видатків;

• облік розрахунків по боргових зобов’язаннях;

• облік коштів у розрахунках.