Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

2.7. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків

Для забезпеченим кращого розуміння взаємозв’язку учасників та фактичної ситуації ми подаємо схему їх взаємодії з урахуванням чинників інформаційної неефективності фінансових ринків. Чинники, які впливають на оцінку сприйнятої інформації, зокрема, описуються теорією адаптивних очікувань — концепцією, згідно з якою люди у своїх очікуваннях майбутніх подій (наприклад, інфляції) керуються спостереженнями за минулими і теперішніми подіями (наприклад, темпом інфляції) і змінюють свої сподівання лише із розгортанням подій [57, с.662]. Ефективність розподілу фінансових ресурсів у економічній системі прямо залежить від рівня інформаційної ефективності фінансових ринків. Запропонована схема (див. рис. 2.1) дає чітке бачення чинників підвищення інформаційної ефективності, сприяє виявленню та подоланню “вузьких місць” у практиці інформаційно-аналітичного забезпечення учасників фінансових ринків. Відповідно, наступні розділи посібника містять рекомендації з питань прийняття стратегічних і тактичних рішень учасниками фінансових ринків та пропозиції щодо моніторингу фінансових ринків для поглиблення пізнання фактичної ситуації, а також нейтралізації негативного впливу на ситуацію маніпулятивних дій окремих учасників ринку цінних паперів.