Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Верховна Рада України

Якщо простежити систему розподілу повноважень по формуванню та реалізації митної політики України між центральними органами державної влади, то до завдань єдиного органу законодавчої влади України — Верховної Ради віднесено визначення таких її аспектів, як: головні напрями митної політики України, структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мита та умов митного обкладення, спеціальні митні зони та митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється (ч. 2 ст. 8 МКУ). Подібні питання входять до визначеного в Конституції України (ст. 85) кола виключних повноважень Верховної Ради що, зокрема, включає прийняття законів, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та їх денонсація, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності тощо.

Виконання своїх функцій щодо формування митної політики Верховна Рада здійснює у відповідності до Конституції, Законів України, Регламенту Верховної Ради шляхом законотворчості — процесу, результатом якого є видання нормативно-правових актів, що містять певні правові норми, що регулюють відповідну групу суспільно-правових відносин. Ці акти (Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради) мають найвищу юридичну силу, підзаконні нормативно-правові акти видаються на їх основі і не можуть їм суперечити. В діяльності Верховної Ради також необхідно виділити ратифікацію міжнародно-правових актів, підписаних Україною, які після цього, згідно зі ст. 9 Конституції України, стають частиною національного законодавства. Іншими словами, функцією Верховної Ради у формуванні і реалізації митної політики є її законодавче забезпечення.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.