Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Президент України

Значні повноваження щодо проведення митної політики України має Президент України як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Зокрема до його функцій (ст. 106 Конституції України) віднесено забезпечення державної незалежності та національної безпеки, що є головним завданням проведення митної політики. Згідно з нормами цієї статті, Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України, утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, призначає їх керівників (в тому числі і Міністерства економіки, Державної митної служби), здійснює керівництво у сфері національної безпеки, очолює Раду національної безпеки і оборони тощо. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Стаття 107 Конституції визначає засади діяльності Ради національної безпеки і оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Її головним завданням є координація і контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України, який і формує персональний склад Ради, до якого за посадою входять прем'єр-міністр України, міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України, ряд інших вищих посадових осіб.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.