Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Кабінет Міністрів України

Згідно з Конституцією України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До відома Кабінету Міністрів віднесено широкий спектр питань, пов'язаних з формуванням і проведенням митної політики. Так, зокрема, Кабінет Міністрів забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і Законів України, актів Президента України. Кабінет Міністрів здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

До відома Кабінету Міністрів України віднесено забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України, встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури, координація діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо

системи митних органів України (ч. З ст. 8 МКУ). Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі митної справи є Державна митна служба України.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.