Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Міністерство економіки

У рамках проведення в життя адміністративної реформи здійснюються заходи щодо підвищення ефективності дій апарату державного управління, а з іншого боку — скорочення його чисельності та зменшення видатків. Одним з результатів проведеної в 2000 р. реорганізації системи центральних органів державної влади стало утворення Міністерства економіки України, в рамках якого сконцентровано всі функції щодо управління та регулювання економіки України і проведення як внутрішньої, так і зовнішньої економічної політики, для чого цьому міністерству було передано функції біля десяти ліквідованих центральних органів виконавчої влади (міністерств, відомств, державних комітетів і комісій, агентств тощо). Таким чином, на сьогоднішній день міністерство економіки відіграє головну роль серед органів виконавчої влади в механізмі митної політики. Міністерство економіки України, це — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, яке безпосередньо розробляє відповідні заходи задля досягнення конкретних цілей, визначених у відповідності до національної митної політики та здійснює безпосереднє управління у внутрішньо- та зовнішньоекономічній сферах.

Мінекономіки України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

До основних завдань Мінекономіки, зокрема, відносяться:

- участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розроблення механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;

- забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку;

- забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

- участь у розробленні державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів;

- участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

- проведення аналізу та економічного обґрунтування потреб держави, пов'язаних з її обороною і безпекою.

Мінекономіки має широку компетенцію в сфері регулювання зовнішньоекономічних відносин. Відповідно до покладених на нього завдань у процесі своєї діяльності міністерство економіки виконує широкий спектр функцій як практичного, так і інформаційно-аналітичного характеру, в рамках яких Мінекономіки забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної політики; проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг); готує пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності.

Важливим аспектом діяльності Мінекономіки є здійснення комплексу заходів щодо безпосередньої реалізації митної політики України. Мінекономіки здійснює регулюючий вплив на правові відносини в зовнішньоекономічній сфері в процесі виконання комплексу регуляторних та реєстраційно-дозвільних функцій, зокрема:

- здійснює ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності;

- визначає рівень індикативних цін та публікує їх перелік;

- застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- проводить у встановленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та узагальнює інформацію про їх діяльність.

Іншим напрямом діяльності можна визначити здійснення заходів щодо захисту національних інтересів держави в цілому та її громадян, зокрема, в сфері економіки від дискримінаційних або протиправних дій інших держав та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Міністерство економіки також виконує комплекс завдань щодо забезпечення ефективного співробітництва України з іншими державами, міжнародними організаціями, виконання Україною її зобов'язань, що випливають з підписаних нею два і багатосторонніх міжнародно-правових угод, вирішення завдань інтеграції України в світову економічну і політичну систему, готує пропозиції щодо створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.