Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи

Застосування ж з боку України таких ефективних інструментів захисту внутрішнього ринку та інтересів національних товаровиробників як антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи було практично неможливо у зв'язку з відсутністю відповідної нормативної бази, яку було створено лише у грудні 1998 р. з прийняттям низки законодавчих актів. Закон України "Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну" мав на меті запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника та встановлення засад і порядку порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну з інших країн, митних союзів або економічних угруповань, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи. Серед спеціальних заходів, передбачених цим Законом: заходи нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну (ст.15), обмеження строку дії дозволів на імпорт, які були видані відповідно до статті 15 цього Закону та запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об'єктом спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу (ст. 16).

Законом України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" встановлюється механізм захисту від демпінгового імпорту, тобто імпорту товарів, експортна ціна яких в Україні є нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту в звичайних торговельних операціях. Серед цих засобів захисту: попередні та остаточні антидемпінгові мита, антидемпінгові квоти та ліцензії.

Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" створює механізми захисту національних виробників від імпорту товарів, який здійснюється за фінансової або іншої підтримки державними органами інших країн; виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання подібного товару, в результаті чого суб'єкт господарсько-правових відносин країни експорту одержує пільги (прибутки). Законом передбачається застосування таких попередніх та остаточних заходів як компенсаційні мита, квоти та ліцензії.

Механізми, запроваджені вище означеними нормативними актами, є ефективним та дієвим засобом реагування на дії інших країн та їх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які завдають шкоду українській економіці та її фізичним та юридичним особам — суб'єктам господарчої діяльності. Вище перелічені інструменти за характером застосування носять адміністративний характер, відповідні процесуальні дії щодо розслідувань подібних дій носять характер адміністративного розслідування, яке здійснюється компетентними органами виконавчої влади, а відповідні рішення носять характер індивідуальних нормативних актів.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.