Новости образования

Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу

10.01.2011 15:58 · Фінанси
Загальновідомо, що економічного розвитку досягають країни, здатні у зростаючих масштабах акумулювати й використовувати внутрішні й міжнародні інвестиційні ресурси зі збалансованим співвідношенням іноземного й вітчизняного інвестування. Національна економіка, яка має однобічну інвестиційну орієнтацію на іноземні джерела без зростаючої мотивації місцевих інвесторів, у стратегічному контексті втрачає конкурентоспроможність і умови безпечного розвитку.

Эффективно покупаем и продаём в сети

03.01.2011 14:42 · Образование
Интернет сейчас есть почти в каждом доме, пользователи уже по достоинству оценили его возможности, так как сегодня выгоднее делать покупки в on-line магазинах, чем в обычных. Сейчас наметилась тенденция, когда клиенты приходят в супермаркет только для того, чтобы подобрать товар и потом купить его намного дешевле в интернет-магазине.

Рекомендации по выбору матраса

02.01.2011 15:34 · Образование
Под ортопедическим эффектом матраса следует понимать его способность обеспечивать ортопедическое правильное положение ребенка, вне зависимости от того, в какой позе и как долго ребенок находится.

Як захистити свою покупку в інтернет-магазині

01.01.2011 20:06 · Образование
Чимало тих, хто має доступ до Мережі, останніми днями купують потрібні речі винятково у всесвітній мережі. Це й зрозуміло, оскільки саме там, не витрачаючи занадто багато часу, є можливість вибрати та замовити практично все — від товарів харчової промисловості до наймоднішої побутової техніки. До того ж в Інтернеті товари нерідко дешевші, ніж у звичайних магазинах.

Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні

31.12.2010 10:41 · Фінанси
Відповідно до прогнозу розвитку економіки України з точки зору транспортного забезпечення пріоритетними напрямами розвитку транспортно-дорожнього комплексу визначено: розвиток міждержавних транспортних зв'язків; упровадження нової техніки й сучасних технологій організації перевезень; забезпечення безпеки у транспортно-дорожньому комплексі; розвиток комунікацій Європа — Україна — Азія, Північ — Україна — Південь, інших нових національних транспортних комунікацій; розширення й удосконалення експортних транспортних послуг; реконструкція й модернізація інфраструктури найважливіших магістралей; входження національної інфраструктури залізниць до міжнародної системи транспортних коридорів; модернізація морського транспорту (оновлення й поповнення флоту); створення вільних економічних зон різних типів у морських портах; розвиток круїзного плавання; розвиток експортних послуг флоту і збільшення обсягів переробки транзитних вантажів у портах; створення державної системи безпеки судноплавства; вдосконалення системи внутрішніх водних шляхів України; приведення технічного рівня національної мережі автомобільних доріг у відповідність із міжнародними вимогами; розширення обсягів будівництва автомобільних доріг передусім за напрямками міжнародних транспортних коридорів.

Макроекономічні аспекти державних закупівель

31.12.2010 10:28 · Фінанси
Рівновагу і стабільність національної економіки забезпечує макроекономічне регулювання, котре можна визначити як механізм, з допомогою якого в національній економіці досягається рівновага за повної зайнятості. В історії економічної думки існують різні школи, напрями й течії, кожна з яких по-своєму трактує роль держави в економічному житті суспільства. Така ситуація пояснюється існуванням різних економічних моделей, особливостей національних економік та економічних культур. Отже, не можна стверджувати, що одні концепції правильно визначають роль держави, а інші — неправильно, оскільки виникли вони за різних економічних умов, які вплинули на формування поглядів науковців. Досвід розвинутих країн засвідчує, що вплив на структуру національного виробництва, галузеве й регіональне розміщення ресурсів є важливими напрямами реалізації економічної політики держави.

Удосконалення процесу бюджетування в Україні

30.12.2010 10:23 · Фінанси
Починаючи з 2002 року Державний бюджет України складається за бюджетними програмами. Перехід до організації бюджетних видатків у вигляді програм повинен у першу чергу пов'язати витрачені кошти бюджету з одержаним результатом. Програмно-цільовий підхід до управління "зародився в СРСР в період становлення системи народногосподарського планування як план створення другої паливно-енергетичної бази на сході країни"1. У 1920-х роках програми використовувалися тільки на рівні держави. Незабаром їх застосували у США вже у двох площинах: на рівні держави у сфері фінансування військових розробок і на мікрорівні — для реалізації концепції "ощадливого виробництва" в автомобільній імперії Г. Форда.

Наслідки фінансової глобалізації для України

30.12.2010 10:11 · Фінанси
Фінансова глобалізація передбачає високу мобільність капіталу, що є головною причиною перенесення іпотечної кризи США на світові ринки. За своєю природою глобалізм є пульсуючим явищем, яке переживає часи спаду і підйому, прискорення і сповільнення. Тож криза глобалізму закладена в самій його природі. Це, насамперед, викликано зростанням глобалізаційних викликів і загроз. Залежність банківських систем країн, що розвиваються, від зовнішніх ресурсів призвела до того, що вони швидко відчули на собі вплив глобальної кредитної кризи. Як наслідок, різко знизився рівень довіри між партнерами на світовому фінансовому ринку. У цьому й полягає основний вплив світової фінансової кризи на ринки економік країн, що розвиваються: ресурси стали дорожчими, а отже, їх важче отримати.

Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу

29.12.2010 17:46 · Фінанси
Посилення фінансової кризи та рецесія економік розвинених країн активізували дискусії стосовно можливого зменшення надходжень міграційного капіталу в країни, що розвиваються. З метою реального визначення такого впливу потрібно проаналізувати основні чинники можливого зниження обсягів грошових переказів, а також дослідити природу поведінки мігрантів у період важких економічних часів.

Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу

29.12.2010 17:12 · Фінанси
На сьогодні досягнення в галузі освіти й науки визначають динаміку економічного росту, рівень розвитку організацій і галузей народного господарства, а також становище країни у світовому співтоваристві. Все це забезпечує її національну безпеку й рівноправну інтеграцію до світової економіки.